Kada se prvi put pojavio marketing on se najpre odnosio na prodaju i kupovinu na tržištu. Tek krajem 19. veka pojavila se savremena definicija marketinga. Iako je poznata vekovima praksa marketinga i pošto se tradicionalni marketing isključivo odnosio na kupovinu i prodaju usluga i proizvoda, svoj vrhunac popularnosti marketing je doživeo tek sa razvojem moderne tehnologije i savremenog doba.

Danas se u marketinške svrhe najviše koristi promocija kako bi se informisali potrošači, ubedili i podsetili da je upravo za njih određeni brend. Cilj promotivnih aktivnosti jeste da potrošače upoznaju sa novim uslugama i proizvodima, da ih zainteresuju, naglase o kakvoj vrednosti dređenog proizvoda je reč, stvore lojalnog kupca za određeni brend i utiču da se poveća prodaja. Kada je dobra promicija, onda se radije kupuje promovisani proizvod i on se u odnosu na konkurenciju izdvaja na tržištu.

Razlikuje se nekoliko različitih tipova promocije:

  • Oglašavanje;
  • Lična prodaja;
  • Direktni marketing;
  • Prodajna promocija;
  • Odnosi s javnošću.

Promotivni kanali komunikacije

Promotivni kanal komunikacije jeste kanal preko kojeg se plasiraju određene promotivne poruke, odnosno marketinške aktivnosti. U savremenom dobu neophodno je da se promocija obavlja pomoću različitih komunikacionih tehnika i kanala promocije, a kada se kombinuju različiti kanali komunikacije i promotivne tehnike postižu se najbolji promotivni efekti.

Kvalitetnije promotivne aktivnosti biće bolje ukoliko se poseduje znanje o korišćenju kanala komunikacije. Promotivne poruke moraju se prilagođavati ciljnoj grupi i kanalima komunikacije. Ranije su se poslovnim pismima slale poslivne poruke i ponude, a u to vreme je izuzetno značajna bila ova klasična korespodencija. Međutim, danas je mnogo teže doći do kupaca i privući pažnju korisnika.

Pre pojave Interneta klasnični mediji su imali poseban značaj, ali svakako ih ni u današnje vreme ne treba potceniti. Ipak, izmerite kakvu prednost vam nude danas klasični mediji, a onda se opredelite za budžet preko određenog kanala komunikacije, odnosno medija.

I u savremenim dobu treba napomenuti da veliki značaj ima digitalna štampa na tekstilu, jer se na taj način o brendu razvija mnogo bolja slika.

Kada su nastale prve štamparije?

Ljudi su od davnina želeli da ukrase odeću. Mada se ne čini tako, ali štampa na tekstilu stara je i više od 5000 godina. Ipak, štampa na tekstilu tada i danas nije bila ista, jer se hiljadama godina pre ukrašavala odeća isključivo bojama koje su se nalazile u prirodi. A svakako među prvima bilo je ukrašavanje odeće.

Direktna digitalna štampa

Direktna digitalna štampa pojavila se tek krajem 20. veka kada su se i prvi računari pojavili. Danas je direktno štampanje motiva moguće isključivo preko specijalizovanog štampača i kompjutera. Mogu se postići neverovatni efekti na tkanini, osim što je postojana boja, odličan je i otisak i izuzetna je preciznost ove štampe.

A logo firme danas je moguće štampati na svakom predmetu. Kada se logo štampa na tekstilu, onda se boje ne skidaju, a ako se održavaju na pravilan način duksevi, pantalone i majice onda ne pucaju boje, trajne su, jer ulaze u sam materijal i stapaju se sa materijalom.

Važno je istaći da je štampa na tekstilu veoma otporna na svetlost, pranje i visoku temperaturu. Dizajneri imaju svu slobodu kreiranja, jer se na tekstilu mogu isprobati uzorci. A nema ni ograničenja kada je tiraž u pitanju. Mogu da se štampaju i različiti motivi, kao i različiti oblici logoa. Brzo i lako se  štampa na tekstilu unikatan i originalan logo, pa nije važno da li se bira štampa na duksu, majici ili pantalonama.