Jedna od čestih dilema kod onih koji nisu upućeni u svet kompjutera i svet tehnologije uopšte, jeste to što ne mogu baš da razdvoje šta su hardver, a šta softver, to jest, ne mogu da shvate najbolje šta su te dve stvari koje zajednički čine jedan računar. No, radi se o stvari koju je vrlo lako i jednostavno objasniti, a isto tako jednostavno i lako razumeti. Hardver, najprostijim rečima rečeno, čini sve ono što svojim okom vidimo, ali i sve ono što možemo da opipamo svojim rukama. Tako se jedan računar sastoji od više hardverskih komponenti.


Hardverske komponente

Prva i očita hardverska komponenta jesu monitori. Oni nam zapravo služe da vidimo sve što se na računaru radi, šta se u njemu skladišti i čuva i šta se u njemu događa. Stariji tipovi su već izbačeni iz upotrebe, zbog svoje glomaznosti i nefunkcionalnosti u ovom trenutku napredovanja tehnologije, dok su noviji tipovi monitora tanki, lagani i jako kvalitetni. Neki proizvođači su čak spojili kućište i monitor u jednom, što je veliko olakšanje za mnoge poslove i njihov kvalitetan rad. Samim tim i kućište predstavlja deo hardvera. I ne samo kućište, već sve ono što se u njemu nalazi, grafička kartica, zvučna kartica, brojni ulazi i izlazi za dodatne uređaje i funkcije, a u njemu je i najvažnija komponenta hardvera, odnosno celog računara, a to je matična ploča. Pored nje, tu je i hard disk, koji predstavlja memoriju jednog računara, a već svako zna da se hard disk može dodati svakom računaru, tako da ih ima više.

Kada je u pitanju prodaja računara i hardverskih komponenti, tastatura i miš za računar su osnovni periferni uredjaji pored monitora. Iako su se u velikoj meri promenili u odnosu na nekadašnje verzije, tastatura i miš i dalje imaju iste funkcije. Danas imamo bežične i mehaničke tastature, njihova funkcija je i dalje unos teksta, kao i navigacija, kao što je i miš bežičan, a služi normalno za navigaciju i zadavanje komandi računaru. Osim što ih imamo u bežičnom izdanju, razlikuje ih i postojanje raznoraznih dezena, različitog dizajna, veličina i slično.

Pored ovih hardverskih komponenti, koje su osnovne, bez kojih nijedan računar ne bi mogao da funkcioniše, postoje i brojne hardverske komponente koje su zapravo dodaci i koji se pridodaju ukoliko za to imate potrebu ili želju da ih posedujete, ali bez prethodno nabrojanih komponenti hardvera jedan računar ne bi bio potpun i ne bi mogao ili bi jako otežano funkcionisao i pružao mogućnost nesmetanog rada na njemu.

Softver

Kao što smo već na samo početku napisali, hardver i softver čine zajedno jedan računar, odnosno računarski sistem. I dok je hardver sve ono što vidimo i možemo da opipamo, softver je sve ono što vidimo, ali je nemoguće opipati, tačnije, softver su programi koje računar poseduje. Razlikujemo dve vrste programa, sistemske, koji su neophodni za rad kompjutera, tačnije za dizanje i funkcionisanje operativnog sistema, a pored njih, tu su i aplikativni programi koje samostalno ili uz nečiju pomoć nakndadno ubacujemo i instaliramo, jer su nam potrebni iz nekog razloga kako bi računar obavljao funkcije i poslove koji su vam potrebni.