Mada mnogi misle da marketing iziskuje puno novca, ako se dobro osmisli, to zapravo uopšte ne mora da bude naročito skupo. Zapravo treba sagledati sve aspekte određenog marketinškog alata, te ih uporediti sa cenom i benefitima koje nudi na dugoročnom nivou, pa tek onda odabrati najbolju moguću opciju za konkretnu kompaniju. 

Jedan od boljih primera sasvim sigurno su i jarboli za zastave. Posmatrano na dugoročnom nivou, to je investicija koja je i te kako isplativa. Možda jeste potrebno izdvojiti sumu novca, koja nije mala u poređenju sa nekim drugim načinima reklamiranja konkretne kompanije, ali je bez sumnje to dugoročno posmatrano najbolja opcija. Jednostavnije rečeno, istina je da jarboli za zastave iziskuju veće finansijsko ulaganje, ali je ono jednokratno i definitivno isplativo na višegodišnjem nivou, budući da je poznato da se radi o izuzetno trajnoj investiciji. 

Ako uzmemo za primer flajere ili brošure, koji jesu možda i najjeftinija opcija za reklamiranje, treba imati u vidu da se ne zna koliko će ciljne publike zapravo dobiti jednu brošuru ili jedan flajer. U poređenju sa jarbolima, koji su postavljeni na pravilan način, naravno, a koje će videti svi koji prolaze pored određenog mesta. I treba svakako imati na umu da su jarboli za zastave statični, što znači da jednom montirani na određenom mestu, tamo ostaju još dugo godina, pa je sasvim jasno koja investicija na polju margetinga je na dugoročnom nivou isplativjija.

Sve to naravno ni u kom slučaju ne znači da se treba fokusirati samo na jedno sredstvo za reklamiranje, već treba kombinovati više njih, a u okviru pažljivo osmišljene reklamne strategije. 

Koje benefite nude jarboli za zastave?

Ukoliko neko želi da privuče pažnju i da na najbolji mogući način da reklamira svoju kompaniju, odnosno da reklamiraju neki događaj ili bilo šta što žele, nema boljeg rešenja. Naime, jarboli za zastave su upadljivi, te nema nikakve sumnje da će ih uočiti mnogi. 

U zavisnosti od toga šta se reklamira na taj način i koju ciljnu grupu želi da privuče određena kompanija, te koliko finansijskih sredstava ima na raspolaganju, biće formirana i ponuda. Zapravo je najbitnije da budu izneti apsolutno svi zahtevi klijenta, pa čak i oni najsitniji, kako bi jarboli za zastave bili tako osmišljeni da sve te zahteve i ispune. 

Ono što se smatra dodatnom prednošću tiče se promene emsta jarbola, što je pitanje mnogih koji se odlučuju za takav vid reklamiranja. Naime, zahvaljujući savremenim materijalima i njihovim karakteristikama, jarboli za zastave koji se montiraju u spoljašnjem prostoru svakako mogu da budu preneti i na neko drugo mesto. Bitno je da klijenti i taj zahtev iznesu, kako bi bila formirana odgovarajuća ponuda, koja podrazumeva i adekvatnu konstrukciju. 

U principu, konstrukcije uopšte nisu tako zahtevne za montažu, ali je vrlo važno da se time bave isključivo ljudi koji imaju iskustva u tome. Upravo zato je bitno da najpre bude osmišljen dizajn, a zatim i konstrukcija, budući da puno zavisi od toga da li klijenti žele da jarboli za zastave budu statični ili da mogu da ih premeštaju sa jedne lokacije na drugu, ako to bude bilo potrebno.