Povrede na radu nastale kao uzrok nepravilog rukovanja bušilicom mogu nastati usled prethodno nepripremljenih radova. Neophodan savet kod rukovanja bušilicom, odnosi se na upotrebu zaštitnih rukavica, koje će doprineti amortizaciji mehaničkog brujanja. Bušilice se moraju biti suve za upotrebu, bez izlaganja uticaju vlage. Zaštitna oprema mora biti prilagođena radu alata, rukavi zaštitne bluze moraju biti povijeni, kako bi se izbegli efekti obrtnog momenta burgije. Bušilica emituje određeni stepen buke, koji usled jačeg intenziteta radova i obimnosti posla može izazvati kratkotrajna oštećenja sluha. Koristite zaštitnu opremu koja podrazumeva nošenje naočara i prigušivača sluha.

Aku bušilice emituju znatno manje buke od klasičnih modela

U odnosu na klasičan model bušilice sa više izbora montiranih burgija, aku bušilice emituju manje buke. Aku bušilice su veoma praktične, lako prenosive i prilagodljive svim kućnim popravkama. Definisane su sistemom dopune unutrašnje baterije koja određeni broj sati troši akumuliranu energiju.

Poznavanje osnovnih mehaničkih karakteristika aku bušilica, doprinosi adekvatnom rukovanju navedenog alata. Mehanizam rada prilagođen je gotovo svim materijalima za obradu, oblikovanje i mešanje. Primena mešanja odnosi se na emulzije boja za farbanje ili krečenje. Obrtni sistem rada proizvodi znatno manji stepen buke, koji je prilagođen majstorima za kućne uslove i sitne popravke.

Karakteristike aku bušilica sa osnovnim principom rada

Kontinuirani rad aku bušilica definisan je brzinom odnosno snagom obrtne glave burgije. Bušilica poseduje ugradni prekidač za regulisanje prenosne snage, jači stisak definiše više obrtaja uz konstantni efekat bušenja. Glavna karakteristika radnog sistema je baterija sa sistemom punjenja. Baterija definiše snagu bušilice i dužinu rada.

Akumulatorska bušilica spada u bežični alat za oblikovanje i mehaničke radove. Birajte odabir aku alata koji poseduje održivi sistem unutrašnjih baterija sa izraženom voltažom koja podržava namenske radove u domaćinstvu.

Presudan odabir između običnih i akumulatorskih bušilica

Osnovna razlika između akumulatorskih i običnih bušilica ogleda se kroz sistem napajanja energijom. Klasične bušilice za sistem rada koriste direktno napajanje strujom dok akumulatorske poseduju sistem punjenja baterija. Manipulacija tokom rada aku bušilica je efektnija i brža.

Obične bušilice prilagođene su obradi površina od drveta, metala, betona, kamena ili zidanih konstrukcija. Električan tip bušilice najviše je prilagođen štemovanju zidnih konstrukcija, dok aku bušilice za datu namenu imaju manji stepen prenosa i obrtaja. Kod profesionalnog načina primene alata za bušenje, mnogi će odabrati klasičan model sa sistemom podešavanja obrtnog momenta i mogućnosti upotrebe šireg opsega burgija.

Kod upotrebe električne i aku bušilice, neophodno je slediti prečnik burgije koji utiče na brzinu rotacije. Veći prečnik burgije definiše manju brzinu regulisanu varijabilnim tasterom. Električne bušilice poseduju ograničenja snage rada motora, koja je određena električnim napajanjem.

Aku bušilice nemaju kabal poput električnih alata, pa je bezbednosna upotreba aku alata znatno povoljnija. Lakoća akumulatorskih bušilica doprinosi češćem odabiru. Električni alati za bušenje mogu raditi sa većim kontinuitetom rada, izuzev naglih prekida električnog napajanja.

Poslovi manjeg obima praćeni su upotrebom akumulatorskih alata, dok su zahtevniji procesni radovi obuhvaćeni primenom električnih alata. Više napora i snage treba usmeriti na rad sa električnim bušilicama. Snaga unutrašnjeg sistema je pouzdanija kod električnih alata odnosno bušilica.

Oba opisana modela su precizna, adekvatne brzine, konzistentni i prilagodljivi uslovima mehaničkih oštećenja.