Higijena zuba počinje još u najranijem detinjstvu i podrazumeva zdrave životne navike u pogledu ishrane, nege i održavanja blistavog osmeha. Ipak, postoje situacije u kojima je postavljanje zubnih implantata neminovnost, pa je važno odabrati kvalitetna, proverena i bezbolna rešenja. Upravo je takav inovativni koncept All on 4 – cena je neznatna, uverićete se, u poređenju sa benefitima koje pruža.

Veoma je značajno da zubni implanti budu kvalitetni, odgovarajući i da daju kompletno olakšanje ljudima. Kada je u pitanju sistem All on 4 cena se definiše od konkretnog stanja pacijenta, potrebnog broja pregleda i kontrola, kao i same složenosti ugradnje implantata i ostalih elemenata najlepšeg osmeha. 

Elementi i proces All on 4 modernog koncepta

Kada je u pitanju All on 4 cena se formira na osnovu realizacije dva dela zahvata. Sistem ugradnje implantata po modernom sistemu obuhvata hirurški i protetski deo. Hirurgija se bavi ugradnjom implantata, drugih elemenata i svim kontrolnim pregledima. Sa druge strane, protetika obuhvata konkretnu izradu zuba, koji se postavljaju na 4 osnovna implantata, u vidu mosta, od 3 do 4 meseca kasnije. Svakako, kada se analizira za All on 4 cena, znatno je niža u poređenju sa dosadašnjim metodama ugradnje veštačkih zuba.

Za razliku od drugih, tradicionalnih tehnika koje podrazumevaju postavljanje duplo većeg broja implantata, uz podizanje donjeg dela sinusa i ugradnju veštačkih kostiju, All on 4 je mnogo efikasniji, inovativniji i jeftiniji sistem. U jednom danu se postavljaju 4 implantata, zatim vezivni elementi i privremeni most, do izrade konačnog fiksnog protetskog rezultata – mosta sa zubima. Moderni koncept je namenjen svim ljudima kojima je izrada proteze neophodna, čak i u slučajevima kada je oštećenje kosti značajno i obimno. 

All on 4 cena dobijanja novog osmeha

Sigurno je da za All on 4 cena predstavlja izdatak koji se razlikuje od prethodno dostupnih metoda, ali u pogledu odličnih ušteda novca. Svakako, zubi su investicija, zahtevaju ulaganje novčanih sredstava i neminovno je da će svakog pacijenta da košta. Ali, kada se to uporedi sa blistavim, belim i zdravim osmehom, koji će da bude najlepša linija lica dugi niz godina, svako ulaganje se višestruko isplati. Za sistem All on 4 cena se formira za svakog pacijenta pojedinačno u dva dela, za hirurški i protetski rad. U poređenju sa velikim brojem ordinacija koje svoje cene ne objavljuju, za realizaciju All on 4 zahvata transparentno je postavljena i definisana cena od 3.000 eura za hirurški deo zahvata. On obuhvata ugradnju poznatih i dugovečnih implantata, kao i svih vezivnih elemenata koji stvaraju čvrste veze sa privremenom protezom. 

Navedena cena uključuje i izradu privremenog mosta koji se dobija u jednom danu kada se i ugrađuju svi elementi, kao i sve neophodne redovne i kontrolne preglede, a istovremeno se i plaća. Kada je u pitanju protetski deo za All on 4 cena se određuje u zavisnosti od željenih varijanti zuba i materijala – da li se biraju keramički ili kompozitni, kao i složenosti zahvata. Okvirno, cena i za ovaj deo kreće se oko 3.000 evra, a plaća se prilikom ugradnje protetike, što je najviše 4 meseca nakon realizovanog hirurškog zahvata. 

Kada se bira sistem ugradnje zuba All on 4 cena nije presudan faktor, ali donosi velike uštede za kvalitet i trajnost osmeha. Ništa nema lepše na licu ljudi svih generacija, od osmeha, koji se sa ponosom pokazuje, jer jednostavno svima idealno „stoji“ i krasi lice. Odabirom All on 4 inovativnog koncepta, dobija se ne samo lep osmeh, već i kvalitetna procedura njihove ugradnje, u skladu sa najvišim standardima i otkrićima u ovoj oblasti.