Kada govorimo o obrazovanju dece u Beogradu, roditelji danas imaju tu mogućnost da izaberu da li će svoje dete upisati u državnu ili privatnu školu. Iako je sistem školstva kod nas besplatan za sve osnovce i srednjoškolce, kao i za brucoše koji upadnu na program državnog finansiranja, mnogi roditelji se odlučuju da za školovanje svoje dece sami izdvoje određenu sumu novca tako što ih upišu u neku od prestižnijih privatnih škola.

Trenutna situacija je takva da obrazovni sistem Srbije raspolaže sa desetak osnovnih i oko pedeset privatnih škola. Sve škole su verifikovane od strane Ministarstva prosvete kada se radi o samom kvalitetu rada i ispunjenosti svih propisanih standarda.  Kada je reč o internacionalnim školama u Beogradu, one imaju međunarodnu licencu za rad i priznate su u svetu.

Po čemu se internacionalne škole izdvajaju od državnih?

Ukoliko ste trenutno u situaciji da dete treba da vam upiše osnovnu, srednju školu ili fakultet sigurno vam je stalo do toga da to bude jedna kvalitetna ustanova kada je sticanje znanja u pitanju.  Isto tako, vrlo je važno da nakon završetka škole dete stekne dobru osnovu koja će mu olakšati dalje školovanje. 

Zato dobro razmislite, jer se ovakve odluke donose samo jednom u životu. Informišite se na vreme šta koja škola nudi, kakve su njene reference, i šta možete da očekujete nakon završetka školovanja. 

Internacionalne škole su bolje opremljene

Nešto u čemu se vidi drastična razlika imeđu državnih i privatnih škola jeste sam izgled internacionalnih škola. Učionice su im opremljene najmodernijom tehnologijom i opremom što svako učeniku omogućava lakše savladavanje nastavnog gradiva. 

Umesto klasičnih svezaka, svakom učeniku je dostupan tablet ili laptop koji koristi za praćenje nastavnog programa i rešavanje domaćih zadataka. Takođe, staromodne table sa sunđerom I kredom zamenjene su live stream kamerama i interakrivnim tablama. 

Ono što je specifično za većinu privatnih škola u Beogradu je to što one nikako ne zaostaju sa poznatim evropskim školama. Pomno se prati sve što je novo i korisno za održavanje visoko kvalitetne nastave. 

Slušanje nastave na stranom jeziku

Ukoliko želite da vaše dete svu predmetnu nastavu sluša na nekom stranom jeziku kao što je engleski, internacionalna škola je idealno mesto za njega. Profesori su najčešće diplomirani filolozi sa dugogodišnjem iskustvom u svom radu pa sa učenicima rade veoma stručno i profesionalno.

Takođe, učenici imaju i mogućnost slušanja nastave pola na maternjem, pola na engleskom jeziku i da sutra nakon završetka školovanja dobiju dve diplome koje su priznate kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Svaki učenik je važan

Profesori razredne nastave u privatnim školama imaju jednak pristup prema svim učenicima. To znači da je svaki učenik bitan prilikom predavanja i rešavanja zadataka. Nastavni kadar ima tu mogućnost s obzirom da internacionalne škole primaju ograničen broj učenika pa samim tim profesori uspeju da se svim učenicima isto posvete.

Individualni pristup nastavnika i učenika neposredno pomaže đacima da se slobodnije izražavaju, razvijaju svoje komunikacione i kreativne osobine. Mnogi talenti kod dece tada budu otkriveni od strane profesora što ih može podstaći da se u budućnosti bave upravo time za šta imaju sklonosti i afinitete.