Vrlo je važno da vaše dete upiše dobru srednju školu kako bi imalo dobru osnovu za dalje školovanje i budućnost.

Ako se dvoumite da li vaše dete da upišete u državnu gimnaziju ili ipak u privatnu ovde možete pročitati šta sve pružaju privatne gimnazije i zašto ih mnogi smatraju boljim izborom.

Kakve kombinovane programe nude privatne srednje škole i gimnazije

Privatne srednje škole i gimnazije vrlo često nude kombinovani plan i program. To znači da ove gimnazije imaju sve ono što imaju državne gimnazije, a pored toga se bave i međunarodnim obrazovanjem. Ovakvim planom i programom deca i dalje uče o srpskoj kulturi i istoriji, ali i imaju prilike da unaprede engleski jezik i uče ono što uče deca širom sveta. Ovakav program ima sve ono što imaju gimnazije širom Srbije sa dodatkom nekih predmeta, mogućstvom izbora nekih predmeta, usavršavanjem u klubovima kao što su debatni klub, pozorište, sportovi, novinarstvo i još mnogo toga. Kada dete pohađa kombinovani program nakon četiri godine on dobija dvostruku diplomu, nacionalnu i internacionalnu. Sa nacionalnom diplomom može da pohađa bilo koji državni fakultet, a sa internacionalnom može da pohađa fakultet u inostranstvu. Internacionalnu diplomu ne može da dobije student državne gimnazije što je još jedan od pluseva pohađanja privatne gimnazije. 

Nacionalni program privatnih gimnazija

Pored kombinovanog programa mnoge gimnazije nude i nacionalni program što je u suštini plan i program kojim se vode sve državne gimnazije u Srbiji. Taj program je naravno usavršen. Deca imaju priliku da uče sve fundamentalne i bitne stvari iz državnog plana i programa, ali je su iz njega izostavljeni predmeti ili lekcije koje su zastarele i koje su sasvim nepotrebne. Pored toga, pristup nastavi od strane profesora je mnogo drugačiji nego u državnoj gimnaziji što đacima pomaže da žele i vole da uče. 

Akreditacija

Većina privatnih gimnazija u Srbiji imaju potrebne dozvole da bi radili i da bi njihovi studenti sa njihovom diplomom imali mnogo veći izbor fakulteta za upisivanje. Vrlo je važno da pre upisa vašeg deteta u privatnu gimnaziju proverite da li su njihove akreditacije validne i da li će vaše dete moći nakon toga da upiše državni fakultet ako bude želelo. Đaci koji su završili privatne škole često imaju veće šanse i bolje prilike za odlazak na studiranje u inostranstvu ako tako nešto žele. Sa diplomom takvih privatnih gimnazija učenici imaju mnogo više znanja i iskustva sa međnarodnim običajima i kulturama i mnogo se bolje mogu snaći u svetu. 

Ako ste izabrali kombinovani plan i program za vaše dete onda će ono najverovatnije imati priliku da sluša nastavu i na drugom jeziku, uglavnom engleskom. Ovakve škole pružaju mnogo bolju budućnost za vaše dete. Ono će imati iskustva sa međunarodnim planom i programom i imaće priliku da izabere da li želi da studira u inostranstvu ili ne. Ako zaista želi to će biti mnogo lakše sa diplomom akreditovane privatne gimnazije na dobrom glasu. Imaće više iskustva i više znanja, imaće priliku da u školi usavršava svoje talente što je vrlo važno za decu. Učiće dosta o drugim kulturama i običajima i naučiće da poštuje sve nacionalnosti.