Releji su u industriji jedan od najčešće korišćenih elektromehaničkih komponenti. Reč je o uređajima koji služe za uspostavljanje ili prekidanje strujnog kola pomoću elektromagneta kojim se zatvaraju ili otvaraju strujni kontakti. na njihovu primenu utiču brojne pogodnosti koje ove komponente imaju. Naime, kontrolno kolo je od radnih kontakata galvanski izolovano, a i mnogu da funkcionišu pri velikim temperaturnim variranjima. Imaju i mogućnost prekidanja velikih struja, a to zavisi ne od samog principa funkcionisanja, već od realizacije.

Razlikuje se vipe vrsta releja, među kojima su industrijski, vremenski, step releji, pomoćni, releji snage. Na tržištu postoji i veliki broj proizvođača ovih elektromehaničkih uređaja.

Normalno zatvoren i i normalno otvoreni kontakti releja

SVaki relej ima makar jedan par kontakata. Međutim, većina releja ima više kontaktnih parova. Stanje u kome se relej nalazi može se razjasniti tako što se za normalno stanje uzima situacija kada je relej isključen, odnosno kada kroz elektromagnet struja ne teče. U takvim slučajevima razlikujemo normalno zatvorene i normalno otvorene releje.

Kada se navede da je neki par kontakata normalno otvoren, onda je otvoreni kontakti onda kada je relej isključen, tj. kada ne teče kroz electromagnet struja. Zatvoreni su kontakti kada je relej uključen. Za normalne zatvorene kontakte situacija je obrnuta. Brojčanim iznakama 3 i 4 označavaju se normalno otvoreni kontakti, osim kada ih ima više i oni su označeni ili 13/14 ili 23/24. Normalno zatvoreni kontakti nose oznake 1 i 2, a ako ih ima vipe onda se obeležavaju sa 11/12, 21/22, 31/32 i dr.

Ako je reč o releju koji ima obe vrste kontakata onda se prvim brojem obeležava fizički koji je dotični kontakt po redu, a drugi broj predstavlja sam izvod kontakta i tip tog kontakta.

Radni napon i struja kontakata i špulne

Kada dođe do mehaničkog prekidanja ili spajanja kontakata onda je neminovno da dođe do varničenja, a samim tim i do nagorevanja kontakata. Često dolazi i do odskakanja kontakata, a to je zbog mehaničke prirodu prilikom spajanja kontakata. Zbog mehaničkog rada postoje ie i mehanička naprezanja, a i mehaničko trošenje kontakata. Zato se releji najčešće deklarišu za maksimalan broj prekidanja. U tom slučaju ako je spajanja odnosno prekidanje često, onda treba vršiti preventivni servis, tačnije periodičnu zamenu starih releja novim za slučaj preventive.

Do većeg varničenja dolazi pri prekidanju jednosmernih struja zbog razdvajanja kontakata nego što je to slučaj sa neizmeničnom strujom. Na 50Hz ili 60Hz kod naizmenične struje dolazi se do minimum struje od 100 do 120 puta u jednoj sekundi i zbog toga je manje i ređe varničenje, a samim tim i kontakti imaju znatno duži vek trajanja. Kontakti su uglavnom metalni, presvučeni slojevima platine ili sredbra kako bi im provodnost bila bolja.

Kako dolazi do realizacije releja?

Mehaničke dimenzije releja zavise od toga za koju se snagu struje pri prekidanju oni koriste. Takođe, postoje i različite kombinacije i različiti broj kontakata. Stoga se na tržištu može naći i veliki broj kućišta, poput onih koja su ista kao kućišta integrisanih kola do kućišta koja imaju dimenzije i do više kubnih decimetara.