Svaki rad na visini može biti opasan. Restauracija starih zgrada i izgradnja novih, ali i renoviranje sopstvene kuće značajan je deo moderne arhitekture i dizajna.

Zamena prozora, zidne konstrukcije, ugradnja lifta, izolacije, fentilacionog sistema, zamena krova i slični radovi na visini moraju biti pažljivo isplanirani kako bi rizik od nesreće bio što manji.  

Mere predostrožnosti koje se preduzimaju prilikom rada na visini

Tokom izvođenja mnogih radova na visini bilo da je u pitanju unutrašnji ili spoljašnji rad može se dogoditi da se stvara velika količina prašine i štetnih isparenja. Pored toga, tokom rezanja, bušenja, lepljenja, oblaganja i sličnih radova opasnost može da preti od nakupljenog materijala koji je višak i smeće. Ukoliko se tokom radova na visini nepotrebni materijal ne eliminiše s vremena na vreme mogu se dogoditi iritacije u disajnim procesima koje ugrožavaju zdravlje. Pored toga, mnogi radovi u svojim završnim fazama zahtevaju upotrebu boje, razređivača i snabdevanje električnom energijom što može biti zapaljivo. Preporučljivo je da radnici nose zaštitnu opremu i da postoje prohodni putevi za evakuaciju. Tokom radova na spoljašnjim zidovima i krovnim konstrukcijama posebna opreznost treba postojati od mogućnosti pada, pa su takvi poslovi zahtevaju velike stručnjake. 

Krovopokrivači i drugi stručnjaci

U uređenju veoma su bitni procesi koji se tiču pokrivanja krova, malterisanja i oblaganja zidova. Koja god da je u pitanju građevinska konstrukcija ona ne može proći bez takvih radova, a za njih su potrebni specijalizovani majstori. Krovopokrivači, monteri i stolari su jedni od mnogih koji su sastavni deo gradilišta. Krovopokrivači se bave svakom vrstom popravke i montaže krova, postavke oluka i cevi, ali i drugim poslovima. Ruku uz ruku sa stolarima, krovopokrivači posebno moraju voditi računa da bi izbegli profesionalne opasnosti. Zaštitna obuća, konopci i kaiševi, ali i podrška kolege od suštinske su važnosti za bezbedan rad. Sa proširenjem gradske sredine, proširio se i obim posla. Zastakljivanje terase, ugradnja klima uređaja na višespratnicama, čišćenje krovova i mnogi drugi radovi bez odgovarajuće opreme ne bi trebali biti ni započeti. Kao prekopotrebno za mnoge radove na visinama se koriste i građevinske skele jer olakšavaju mnoge radove i smanjuju rizike.

Građevinske skele  i standardi zaštite 

Svaka montaža i demontaža, ali i završni radovi svakako su lakši uz pomoć građevinske skele. Na velikim visinama i nedostupnim prostorima za rad teško je baviti se bilo kojim poslom, pa je u industriji i građevini upotreba građevinske skele deo sigurnosne i pomoćne opreme. Za ugradnju gromobrana, električnih instalacija, fasadnih radova, spoljne reklame, sanacije krova i mnogih drugih poslova predviđene su građevinske skele. Naravno, radi bezbednosti, poslove ne treba obavljati pri lošem osvetljenju niti onda kada je pojačana vlažnost. Građevinske skele najčešće se prave od četinarskog drveta i imaju mnoštvo metalnih elemenata kako bi bile što pouzdanije. Mogu biti postavljene vodoravno i horizontalno, biti opremljene sa merdevinama i ogradicama. Radi čvrstoće pričvršćene su za zid i fiksirane u skladu sa sigurnosnim zahtevima. Građevinske skele iako su veoma izdržljive ne trebaju trpeti prevelika preopterećenja na jednom mestu jer može doći do ljuljanja i obrušavanja konstrukcije. Rad na visini uvek mora podrazumevati veliku odgovornost i ličnu veštinu majstora.