Veoma je važno da, bez obzira na posao kojim se bavite, budete adekvatno zaštićeni kada ste na poslu. Mnogi poslovi su opasni, ali ta opasnost se može ublažiti. Sigurno niko ne želi da se ozbiljno povredi, pogotovo kada za to postoji zaštita.

Kada ste na rizičnom poslu, možete lako izbeći sve neželjene povrede, nošenjem odgovarajuće zaštitne opreme. Oprema koja vas štiti na poslu poznata je kao HTZ oprema.

HTZ opremu možete pronaći u prodavnicama, koje imaju u ponudi zaštitnu radnu opremu. U Beogradu ima mnogo takvih prodavnica, na različitim lokacijama. Najbolju HTZ opremu u Beogradu možete pronaći u: Vebix-u, Seibl Trade-u, ISIS HTZ opremi, SM Dizajnu, Safety Shop-u.

Morate se konsultovati sa svojim poslodavcem o svim potencijalnim opasnostima na poslu. On bi trebalo da obezbedi adekvatnu HTZ opremu, u slučaju opasnosti na poslu. Pored toga, poslodavac je u dužnosti da vam objasni na koji način se ona upotrebljava, da bi vas sačuvala od povreda.

Rizična radna mesta i upotreba HTZ opreme

Na mnogim radnim mestima postoji mnogo potencijalnih opasnosti. Mnogi poslovi, zbog rizičnih situacija, zahtevaju obaveznu upotrebu HTZ opreme. Zaštitna oprema za glavu nužna je za svakog čoveka, koji radi u okruženju, u kojem može o nešto da udari glavom. Takođe, nužna je i u radnim okruženjima, gde nešto može pasti na glavu.

Poslovi, u kojima je obavezna zaštitna oprema za glavu su poslovi u građevinskoj industriji ili šumarstvu. Zatim, HTZ oprema za glavu neophodna je za ljude koji se bave poslovima pod zemljom, u iskopinama ili tunelima. Inženjeri naftnog rudarstva moraju nositi zaštitnu opremu za glavu. Ljudi koji obavljaju komunalne usluge nose kacige, koje im štite glavu.

Svako ko radi sa električnim mašinama i u uslovima postojanja opasnosti od prskanja materijala, mora da zaštiti oči. Poslovi, u kojima je bitno zaštititi oči, jesu poslovi u građevinarstvu, proizvodnji i zanatstvu. Takođe, biolozi, hemičari, farmaceuti i drugi radnici u laboratorijama, moraju koristiti zaštitnu opremu za oči.

Ljudi koji rade sa ozbiljnim hemikalijama ili su izloženi velikoj prašini, bitno je da koriste HTZ opremu za disanje. Kozmetičari, zidari, građevinski radnici, slikari, keramičari, medicinski radnici… Ovo su samo neki od ljudi, kojima je nužno nošenje zaštitne opreme za disajne organe na poslu.

HTZ oprema za zaštitu sluha bitna je za svakog ko radi u okruženju sa konstantnom bukom. Ovu zaštitnu opremu moraju koristiti: muzičari, voditelji muzičkih i drugih događaja, na kojima je buka prejaka. Zaštita za sluh korisna je ljudima koji rukuju motornim alatima, građevinarima i radnicima na aerodromu.

Poslovi, u kojima je obavezno zaštititi ruke su poslovi u naftnoj i građevinskoj industriji, medicini, vatrogasno-spasilačkoj službi. Zaštitu za ruke treba da koriste i laboratorijski radnici, kuvari, električari i rukovaoci teškim, električnim mašinama

Poslovi, na kojima je telo izloženo opasnim materijama, teškim predmetima ili habanju moraju biti obezbeđeni HTZ opremom za telo. Ovu opremu nose: medicinski radnici, radnici u laboratorijama, šumari, vatrogasci, spasioci, policajci, mehaničari, radnici u magacinu i mnogi drugi.

Ljudi koji rade u klizavom okruženju i kojima mogu pasti teške stvari na noge, na poslu nose HTZ opremu za noge. Delatnosti u kojima je ova oprema obavezna su: građevinarstvo, proizvodnja, kulinarstvo, hitne službe, hemija i farmacija.

Neki poslovi zahtevaju HTZ opremu visoke vidljivosti. Ovu opremu moraju koristiti ljudi koji rade u hitnim službama, kontroli saobraćaja, obezbeđenju, magacinima, građevinarstvu, na aerodromima. Koriste je i vozači kamiona, vozači teških i opasnih materija, poštari, komunalci i drugi.

Veliki broj poslova zahteva određeni nivo zaštite. Morate biti sigurni da ste adekvatno zaštićeni. Proverite HTZ opremu, kako biste bili sigurni da je adekvatna za zadatke koje obavljate.