Gume su važan deo vašeg automobila koji u velikoj meri determiniše bezbednost vožnje kako sa aspekta sigurne upravljivosti vozila tako i pouzdanog i blagovremenog zaustavljanja. Materijal od kojeg se izrađuju gume kao i dizajn gaznog sloja (šara) imaju zadatak da obezbede adekvatnu frikciju između točkova i podloge.

Samo u tom slučaju neće dolaziti do proklizavanja koji mogu dovesti do opasnog gubljenja stabilnosti i zanošenja automobila na putu. Upravo iz tih razloga potrebno je da povremeno posetite  vulkanizera koji će proveriti status guma na vašem automobilu.

U slučaju prekomerne istrošenosti gaznog sloja ili primećenih oštećenja i deformacija na radijalnom delu gume iste je potrebno odmah zameniti.

Ne kaže se džabe da „guma glavu čuva“!

ISTROŠENE GUME – VREME ZA ZAMENU

Do trošenja gaznog sloja gume dolazi upravo zbog njene osnovne funkcije, a to je stalni  kontakt sa asfaltom. Trenje koje praktički pokreće vozilo, kao i sile kojima su gume izložene pri kočenju vremenom troše materijal gaznog sloja, šare postaju pliće pa funkcionalnost gume postaje umanjena. Još veći problem nastaje kod vožnje sa takvim gumama po mokrom putu jer zadatak šara u tom slučaju je da skupljaju i usmeravaju vodu kako bi kontakt gume i podloge bio što bolji.

Nedovoljno istisnuta voda može dovesti do akvaplaninga, pojave koja nastaje kada vozilo svojom težinom više ne može da istisne vodu na putu ispod gume pa dolazi do proklizavanja jednog ili oba pogonska točka.  U slučaju uobičajenih uslova vožnje najčešće proizvođači guma deklarišu pređenu kilometražu od 30000km kao vreme kada bi gume trebalo zameniti usled trošenja. Naravno taj interval zavisi i od stila vožnje, kvaliteta guma kao i uslova eksplotacije odnosno tipu puteva na kojem se vozilo koristi.

Balansiranje guma

STARE GUME – VREME ZA ZAMENU

Smeša od koje se prave auto gume mora da ima karakteristiku temperaturne stabilnosti kako bi tvrdoća gume bila ujednačena svo vreme. Potreban stepen elastičnosti postiže se odabirom materijala pri konstrukciji gume. U ovom smislu postoji razlika između letnjih i zimskih guma previđenih za vožnju u uslovima nižih temperatura (ispod 7 stepeni Celzijusa) kao i putevima prekrivenih snegom ili ledom.

Vremenom kada gume ostare njena elastičnost postaje umanjena pa se time i njena funkcionalsnost smanjuje. Guma postaje „plastična“, previše tvrda pa upravljivost vozilom postaje nepouzdano dok se  zaustavni put kod kočenja drastično uvećava.  Dakle gume koje su ostarile potrebno je odmah zameniti i to bez obzira na do tada pređenu kilometražu.

Pročitajte još: Kada kupiti zimske gume?

OŠTEĆENE GUME – VREME ZA ZAMENU

Poznato je da kada dođe do bušenja gume u delu gaznog sloja vulkanizer može uraditi jednostavnu i uspešnu popravku gume. Prvo se u kadi sa vodom detektuje tačno mesto bušenja koje se šilom proširi, a onda se specijalnim alatom u taj otvor ubacuje pečurka za reparaciju koja pouzdano zatvara oštećenje. Međutim bilo kakva oštećenja na radijalnom delu gume, bušenje ili posekotine nije moguće popraviti pa je tako oštećenu gumu potrebno zameniti.

Do oštećenja gume može doći i ukoliko se guma montira na neispravnu felnu, zarđalu ili deformisanu. Tada može vremenom doći do oštećenja ili deformacije same gume. Isto važi i u slučaju duže vožnje sa nepropisanim pritiskom vazduha u gumama.  Ukoliko primetite bilo kakve vibracije u vožnji posetite vulkanizera koji će proveriti da li guma ima neka oštećenja i po potrebi otkloniti uzrok ili izvršiti zamenu gume.