Kompanije koje cene svoje zaposlene, obezbeđuju odgovarajuću opremu za zaštitu na radu. Zaštitni materijal koji se koristi, javlja se u obliku lične zaštitne opreme (tzv. HTZ oprema), pouzdanog alata i sprava koje upozoravaju radnike ukoliko se izlože štetnim materijama. 

Šta je oprema za zaštitu na radu?

Zaštitna oprema nudi radnicima zaštitu od povreda na radnom mestu. Najčešće se sastoji od lične zaštitne opreme ili HTZ (= higijensko-tehnička zaštita) opreme. Međutim, vrlo je važno napomenuti da danas postoje i alati sigurnijeg dizajna, koji olakšavaju posao i ujedno štite radnike od potencijalnih povreda. 

HTZ ili LZO?

Ako govorimo o ličnoj zaštitnom opremi, što se očigledno odnosi na skraćenicu LZO, zbog čega se onda češće koristi izraz HTZ, koji označava higijensko-tehničku zaštitu? 

Ni jedan ni drugi naziv nisu pogrešni već ukazuju samo na rasprostranjenost jednog, odnosno drugog u različitom vremenskom periodu. Stoga kada kažete LZO ili HTZ oprema, svako će razumeti na šta ste mislili.

Vrste HTZ opreme 

Za jednog radnika može biti potrebno nekoliko različitih komada opreme u zavisnosti od posla koji obavljaju i radnog mesta. 

Kacige i šlemovi

Kacige i šlemovi štite glave radnika od potencijalno padajućih predmeta kao na primer ekser ili staklo. Ovi komadi HTZ opreme mogu biti različitog dizajna u zavisnosti od preferencija i posla radnika, pa tako neki šlemovi imaju i znojnice i unutrašnje pojaseve. 

Zaštitne naočare

Zaštitne naočare sprečavaju prodor stranih tela i opasniih predmeta u oči radnika. Zaštitne naočare su neizostavni deo HTZ opreme za sve radnike koji rade sa infracrvenim zračenjem, jakim bojama i uopšte koji se bave zavarivanjem. Kada je zavarivanje u pitanju, bolja opcija je šlem sa štitinikom ili naočare koje su predodređene za ovakav posao. 

Slušallice i čepići za uši 

Oštećenje sluha počinje polako sa izlaganjem buci većoj od 70 decibila. Ukoliko se pak jednom izložite buci većoj od 120 decibila, dolazi do momentalnog oštećenja. Radnici u industrijskim okruženjima izloženi su konstantnoj velikoj i opasnoj buci zbog čega moraju zaštititi svoje uši i sluh. Štitnici i čepići za uši odlikuju se drugačijim kvalitetima stoga osoblje koje se bavi bezbednošću radnika mora da izabere odgovarajuće štitnike u zavisnosti od posla, kako bi pružili maksimalnu zaštitiu.

Maske za lice

Maske za lice sprečavaju udisanje štetnih materija i trebalo bi da svaki radnik ima obezbeđenu masku u toku radnog vremena, i to više komada, kako bi mogao da ih menja češće, pogotovo ako se pre završetka radnog vremena oštete. Radnici koji su konstantno izloženi štetnim isparenjima trebalo bi umesto maske da nose respiratore.

Zaštitna radna obuća

Zaštitna radna obuća varira u zavisnosti od posla i potreba radnika, tako na primer radnik u industrijskom okruženju mora da nosi čelične cipele kako bi se sprečile povrede usled pada teških i oštrih predmeta ili nabadanja na takve predmete, a radnik u hladnjači ili bilo kom drugom mestu gde preovladavaju mokri uslovi, treba da nosi cipele sa đonom protiv klizanja.    

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice su bitan deo HTZ opreme jer štite od svih čestih povreda ruka poput posekotina i opekotina, a štite i od raznih hemikalija. Materijal rukavica zavisi od posla za koji su namenjene, što znači da variria kao i debljina rukavica. 

Zaštitna odeća

Nju ne možete nikada promašiti, a to je upravo njena svrha. Zaštitna odeća je uvek jarke boje radi veće vidljivosti. U ovu grupu, takođe, spadaju i prsluci i pantalone sa reflektirajućom trakom.