Svaki odgovoran domaćin, pored svih alata i pomoćnih mašina koje ima, bušilica, šrafilica, gradjevinskog alata, zaštitne opreme, treba da ima i pumpu za vodu, bez obzira da li živi u stanu ili u kući sa velikim dvorištem. Sve češće se ponavljaju ciklusi obilnih kiša, velikih poplava, pa je neophodno da mislimo i u pravcu obezbedjivanja našeg prostora od mogućih poplava. Ukoliko ste na visokoj spratnosti, poplava Vas neće lično ugroziti, ali će potopiti stvari u podrumu. Zar to treba da dozvolite? 

Kada se koriste pumpe za vodu?

Pumpe za vodu mogu se koristiti u različite svrhe, uvek kada je potrebno dodatno cirkulisanje vode koje se dobija pod pritiskom pumpe, bilo da snabdevate domaćinstvo vodom iz bunara, ispumpavate otpadnu vodu, navodnjavate baštu ili  ispumpavate vodu iz bazena, koristićete pumpu za vodu.

One imaju veoma široku primenu, posebno leti, kada je i veća potražnja na tržištu za ovim proizvodom, zato što u letnjim mesecima imaju široku primenu, koriste se za navodnavanje, odvodnjavanje, isušivanje objekta pod vodom, ali i snabdevanje objekata vodom. U ponudi mnogih proizvodjača naći će se baštenske, motorne, potapajuće pumpe za vodu i potapajuće pumpe za otpadnu vodu. 

Potapajuće pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće pumpe za prljavu vodu imaju široku primenu, koriste se u domaćinstvu, ali i u industriji. Najčešće se koriste za odvod prljavih i otpadnih voda, pa se iz ovog razloga često čuje naziv muljne pumpe. Potapajuća pumpa za vodu je obično električna, funkcioniše tako što se telo pumpe potapa u vodu.  Za usisavanje koriste crevo ili samo telo pumpe usisava vodu i tako omogućava izvlačenje vode sa odredjene dubine. One rade na principu potiskivanja tečnosti ka površini, zato su jedino rešenje za isušivanje poplavljenih površina i objekata, mogu da ispumpavaju vodu u kojoj ima peska i  mulja.

Potapajuće pumpe za prljavu vodu razlikuju se od pumpi za čistu vodu samo po uredjaju koji može da usisava otpad, naziva se „seckalica“, a služi za usitnjavanje otpada pre no što ga pumpa usisa. Njihovo zaštitno kućište je veoma otporno, izradjeno od kvalitetne plastike.

Kako odabrati pumpu za prljavu vodu?

Pumpa za vodu bira se prema nekim karakteristikama koje su važne za njen kvalitet, a to su snaga motora, protok vode, dubinu uranjanja, na  visinu na koju pumpa može da podigne vodu, ali i samu veličinu pumpe i načina povezivanja na mrežu. Prilikom kupuvine pumpe, u zavisnosti od modela, dobro je proveriti kod dobavljača da li mogu da se nabave rezervi delovi poput cevi, ventila, spojnica.

Pumpa za vodu koja se potapa mora da se zaštiti od rada na suvo, odnosno mora da se vodi računa da ne dodje do pregrevanja. Napredovanje tehnologije dovelo je do toga da neki proizvodjači ugradjuju u svoje proizvode sisteme za daljinjsko praćenje, kontrola pumpe putem internet aplikacije. Većina dobavljača kao prednost svojih pumpi ističe automatski režim rada i sigurnost pri korišćenju. Svi dobavljači su uvek dostupni kupcima za sva pitanja i rešavanje nedoumica vezanih za snagu pumpe za vodu, kao i dubinu njenog uranjanja, ali i svih drugih karakteristika.