Kada vam stigne nova veš mašina na adresu, bilo bi najbolje da uz sebe imate iskusnog majstora koji će veš mašinu pažljivo povezati, priključiti i iznivelisati. Nije dovoljno samo da se ona postavi i uključi, već da se pravilno poveže i namesti, kao i da se nameste sve potrebne funkcije, kako bi pravilno radila.

Loše podešena mašina, može se brzo pokvariti, zato izbegnite početne kvarove i startujte ispravnu veš mašinu, koja će vam dugo koristiti.

Ukoliko se ne snalazite sa povezivanjem veš mašine, najbolje bi bilo da za to angažujete servis veš mašina koji će ovaj posao uraditi umesto vas.

–      Prvi korak pre priključivanja veš mašine:

Dakle, nova veš mašina je na vašoj adresi. Prvo što bi trebalo da uradite je da skinete zaštitni celofan sa nje i odvojite uputstvo.

Sa zadnje strane imate četiri navoja, koji imaju na sebi gumu, koji zatežu bubanj i uz pomoć gume, predstavljaju odbojnike od zida.

Ukoliko je noviji model mašine, obavezno obratite pažnju na kod sa zadnje strane mašine, kako bi je registrovali na sajtu proizvođača čime stičete pravo garancije.

Nakon odvrtanja navoja, oslobodili ste bubanj, i možete uključiti mašinu  da pere veš, ali je pre toga morate povezati na crevo. Kada otvorite vrata veš mašine, tamo ćete pronaći čepiće, koje možete da stavite u navoje, kao i crevo za dovod i odvod vode.

Kada postavite veš mašinu na željeno mesto, crevo sa zadnje gornje strane povežite sa odvodom za kanalizaciju na zidu kupatila.. Crevo za dovod vode takođe priključite. Takođe, kada ste je privezali za crevo i ventil, možete je uključiti u struju.

Nakon postavke veš mašine, sledi nivelisanje veš mašine, kako bi ona stajala u pravilnom položaju. Nivelisanje se radi uz pomoć libele. Kada se ustanovi pravilan položaj, a obično se dešava da veš mašine nisu perfektno simetrično nameštene, tada se uz pomoć stopica koje se nalaze na nožicama mašina, podesi da mašina stoji pravilno.

Ponekad se dešava da ni samo kupatilo nije ravno, da ima blagi nagib, što takođe može uticati na to da mašina ne bude dobro iznivelisana.

–      Šta nakon priključivanja?

Kada je veš mašina priključena na električno napajanje, trebalo bi da pogledate uputstvo za veš mašinu i proučite njene funkcije. Posebno je važno obeležje koje označava koliko kilograma možete prati u mašini, tokom jednog pranja.

Druge važne funkcije su opcije za pranje, da li imate opciju za pranje osetljivog, pamučnog veša, bebi veša, brzo pranje, pranje sinetetike, patika i druge važne funkcije koje će vam olakšati korišćenje veš mašine.

Mašina za veš

Savremeni modeli veš mašina imaju opciju registracije i upravljenja funkcijama preko mobilne aplikacije, što znači da možete uključiti i isključiti mašinu, čak iako niste kod kuće.

Savremene mašine same mere količinu veša i same reguliše neke bezbedonosne principe.

Ukoliko veš mašina ostane bez struje i vode, mašina se sama gasi, tako da ne morate brinuti oko toga.

–      Nivelisanje veš mašine sa prednjim punjenjem

Nakon što ste mašinu povezali, potrebno je da je dobro iznivelišete. Kada ste podesili stopice, važno je i da razlikujete tipove mašina. Klasične veš mašine i veš mašine sa gornjim punjenjem imaju svoje specifičnosti. Prvi alat koji koristite je libela koju postavite na vrh veš mašine paralelno i vodoravno kako bi proverili da li iz svakog ugla stoji ravno.

Takođe, pod ne sme biti klizav i mora biti ravan. Veliki broj kupatila je građen sa blagim padom, zbog vode, zato se veš mašina mora podesiti uz pomoć stopica.

Ukoliko vam je sve ovo previše komplikovano, sigurn smo da će servis veš mašina moći da vam pomogne da profesionalno povežete veš mašinu i uradite dobru nivelaciju.

–      Kako iznivelisati veš mašinu sa gornjim punjenjem?

Potrebno je staviti veš mašinu na mesto, otvoriti vrata i sipati vodu u kadu iznad pulsatora. Ako je veš mašina ravna pulsator će biti na sredini vode, a ako to nije slučaj proverite stopice, ravnajte u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.

–      Šta je režim kalibracije?

Nakon nivelisanja se preporučuje režim kalibracije. Neophodno je uključiti ovaj režim, kako biste proverili rad veš mašine. Ova funkcija se koristi da bi  veš mašina radila uravnoteženo i da bi imala bolje performanse pranja.

Svaka veš mašina i model ima drugačiji rad kalibracije. Različito rade mašine sa prednjim punjenjem i sa punjenjem od gore. Za režim kalibracije potrebno je nekolio minuta, obično od 3-5 minuta.

Naravno, serviseri će proveriti sve ostale funkcije u veš mašini, i dati vam odgovore na sva vaša pitanja. Možete ih pitati za različite funkcije pranja ili mobilnu aplikaciju ukoliko ih model veš mašine podržava.

Uputstvo obavezno sačuvajte i poslušajte savete majstora. Dobro održavanje veš mašine može vam sačuvati uređaj. Dobar savet je i da se pre kupovine veš mašine raspitate o svim funkcijama i radu veš mašina, kako bi znali koji model vam odgovara. Količina veša za pranje je takođe važna, u zavisnosti koliko članova ima u domaćinstvu, kako ne bi kupili veš mašinu koja vam nije dovoljna ili kako biste efikasnije trošili struju.