Test srčanog opterećenja, takođe poznat kao test vežbanjem, je medicinski test koji procenjuje funkciju srca pod povećanim opterećenjem. Tokom testa, od pacijenta se traži da obavlja fizičku aktivnost, obično na traci za trčanje ili stacionarnom biciklu, dok ga zdravstveni radnik pažljivo prati. U nekim slučajevima se mogu davati lekovi koji simuliraju efekte vežbanja.

Zašto se radi srčani test opterećenja?

Test srčanog opterećenja se izvodi kako bi se procenila funkcija srca i identifikovala sva osnovna stanja koja mogu uticati na njegovu funkciju. Test se koristi za procenu odgovora srca na vežbanje i za proveru bilo kakvih abnormalnosti u funkciji srca ili protoku krvi.

Test se često koristi za dijagnozu koronarne arterijske bolesti, stanja u kojem arterije koje snabdevaju srce krvlju postaju uske ili začepljene. Takođe može pomoći u identifikaciji aritmija, koji su abnormalni srčani ritmovi koji mogu izazvati vrtoglavicu, nesvesticu, pa čak i iznenadni zastoj srca.

Pored toga, test opterećenja srca može biti koristan u proceni efikasnosti lečenja srčanih oboljenja, kao što su koronarna arterijska bolest ili srčana insuficijencija. Takođe može pomoći da se predvidi rizik od srčanih oboljenja kod pacijenata koji imaju faktore rizika, kao što su visok krvni pritisak, visok holesterol ili porodična istorija srčanih bolesti.

Kako se izvodi?

Tokom testa opterećenja, od pacijenta se traži da vežba, obično na traci za trčanje ili stacionarnom biciklu. Nivo vežbanja se postepeno povećava, sa ciljem da se broj otkucaja srca poveća do unapred određenog nivoa. Pacijentov broj otkucaja srca, krvni pritisak i elektrokardiogram (EKG) se prate tokom testa kako bi se procenio odgovor srca na vežbanje.

Ako pacijent nije u mogućnosti da vežba zbog fizičkih ograničenja, kao što su artritis ili hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP), mogu se dati lekovi za simulaciju efekata vežbanja. Ovo je poznato kao farmakološki ergometrija.

Pre testa, od pacijenta se traži da izbegava jelo, piće ili pušenje nekoliko sati. Pacijent takođe treba da obavesti zdravstvenog radnika ako uzima bilo kakve lekove, jer neki lekovi mogu da ometaju test.

Šta se dešava nakon  testa?

Nakon testa, pacijent se prati u kratkom vremenskom periodu kako bi se osiguralo da se njihov broj otkucaja srca i krvni pritisak vrate u normalu. Rezultati testa su obično dostupni u roku od nekoliko dana.

Zdravstveni radnik koji je uradio test će pregledati rezultate sa pacijentom i dati preporuke za dalje lečenje, ako je potrebno. Ako test otkrije bilo kakve abnormalnosti, kao što je smanjen dotok krvi u srce, pacijent može biti upućen specijalistu na dalje testiranje ili lečenje.