Obrazovanje, odnosno edukacija i učenje veoma je značajno u dobu mladalaštva, radi sticanja formalnog znanja i praktičnih veština u oblasti interesovanja, a sve to u cilju uspešnog zaposlenja koje će razultirati zadovoljstvom. Ambicije za studiranje u inostranstvu mogu biti sjajna realnost i ispunjenje snova uz najbolje stipendije. 

Upravo na taj način stipednije za studiranje u Sloveniji obezbeđuju kvalitetan sistem obrazovanja uz upoznavanje druge države, pravila i običaja, tradicije i turističkih atrakcija. Istovremeno, ništa manje realna nije ni zamisao da nakon studija uz stipendiranje, može se pronaći idealno zanimanje i posao o kojem se mašta upravo u Sloveniji, ili u matičnoj zemlji. Zbog toga, uvek je preporuka da se razmotre sve prednosti i mogućnosti studiranja u inostranstvu uz stipendije.

Studije u inostranstvu – Slovenija kao centar brojnih univerziteta

Postoji veliki broj zemalja u kojima se može planirati sticanje formalnih znanja, bilo da su u pitanju osnovne, master, doktorske ili određene specijalističke studije. Prednosti koje daju stipendije za studiranje u Sloveniji prepoznate su od strane velikog broja mladih, a uglavnom važe za osnovne studije do 26 godina, i postdiplomske do 30 godina starosti. Apliciranje se vrši uz podnošenje ličnih dokumenata, zahteva i popunjavanje potrebnih formulara obično tokom letnjeg doba godine, dok se rezultati objavljuju tokom rane jeseni. 

Univerziteti u Sloveniji imaju interdisciplinarni pristup, što znači da se za najveći broj programa mogu konkretno odabrati željeni predmeti, u skladu sa ličnim željama i težnjama u pogledu karijere. Ukoliko su osnovne studije završene u Srbiji, nostrifikacija diploma je jednostavna, uz slanje dokumentacije poštom i elektronsko podnošenje svih zahteva. Proces dobijanja vize može biti složeniji, ali generalno mladi koji su se odlučili za apliciranje i dobijanje stipendije za studiranje u Sloveniji beleže samo pozitivna i odlična iskustva. 

Šta sve mladima obezbeđuje stipendija za studije u zemlji kao što je Slovenija

Stipendije za studiranje u Sloveniji nakon apliciranja, dobijanja vize i potvrde o odlasku u ovu zemlju daju priliku ispisivanja najboljih iskustava. U Sloveniji se nalazi veliki broj univerziteta koji imaju programe teorijske i praktične nastave, za sticanje znanja, ali i sposobnosti realizacije svih aktivnosti tokom kasnijeg radnog angažovanja. Fakulteti teže da kreiraju interdisciplinarne programe u kojima svako može da pronađe odgovarajuće predmete, uz rad u malim grupama i individualan pristup svakom studentu. Liste programa studiranja su brojne za osnovne, master i doktorske studije, kao i specijalizacije i stručne veštine. 

Uz formalno obrazovanje, stipendije za studiranje u Sloveniji podrazumevaju i smeštaj u domovima, bonove i kartice za sve obroke, uz određeni novčani doprinos koji se kreće između 200 i 300 evra mesečno, u proseku. Pored toga, Slovenija je zemlja prirodnih lepota, tu se nalazi čuveni Nacionalni park Triglav, brojna jezera, dvorci i atrakcije u Ljubljani, kao i niz drugih zanimljivih sadržaja za upoznavanje i nizanje nezaboravnih iskustava.

Kada mladi donesu odluku da stipendije za studiranje u Sloveniji budu put ka budućoj karijeri, ostvarenju snova i pre svega toga sticanju formalnog obrazovanja u ovoj zemlji, obezbeđuju sebi niz prednosti i benefita u modernom vremenu. U Sloveniji se mogu odabrati brojni studijski programi, preferirani predmeti i praktičan rad u malim grupama, a sve to u cilju stvaranja sjajne osnove za uspešnu karijeru u budućnosti.