Bavljenje sobom, sopstvenim razvojem i obrazovanjem veoma je značajno u vremenu kada svaki pročitani red, naučena tehnika i veština može unaprediti ne samo karijeru, već i životnu svakodnevnicu. Zbog toga je veoma značajno posvetiti vreme učenju, biti uporan i istrajan kako bi se savladalo predviđeno gradivo i stekao uvid u praktičnu primenu. 

Edukacija počinje već u najranijem detinjstvu, dok se motivacija ka novim saznanjima neguje uvek i iznova, prvenstveno uz roditelje, a zatim i samostalnim razvojem svesti o značaju obrazovanja, kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu. Važno životno učenje pored iskustva i odrastanja, jeste fakultetsko obrazovanje, ali i za auto školu, kada se spoznaju tehnike vožnje.

Značaj aktivnog učenja u modernom vremenu

Živimo u vremenu u kojem je pojam učenja izuzetno bitan u svakom u smislu, bilo da se radi o osnovnoj, srednjoj školi, fakultetu, polaganju vozačkog ispita, zatim sticanju zanata, poslovnih i drugih veština. 

Čitav život se nešto uči, što je idealan način da se stekne uvid u sve veći broj znanja i veština, koje se mogu primeniti u praksi – na poslu, u slobodnom vremenu i unaprediti sama ličnost. Danas se polaže b kategorija vozila, zatim pohađaju kursevi računara i programiranja, kuvanja, stiču sportske veštine i dobijaju prestižne diplome za blistav pogled u budućnost.

B kategorija vozila – učenje koje je za svakoga veoma bitno

Da bi se steklo znanje na kvalitetan način, koje će da traje i efikasno se primenjuje u praksi, najvažnije je biti uporan i imati motiv ka uspešnim rezultatima. Upravo je B kategorija vozila rezultat uspešno realizovanog teorijskog učenja u kombinaciji sa aktivnim praktičnim upravljanjem automobilom na terenu – prometnim ulicama i seoskim putevima. 

B kategorija vozila rezultira dozvolom nakon održanih 40 teorijskih i isto toliko časova praktične obuke, u najkraćem roku od 2 meseca. Obuka se može pohađati već sa 16 godina, a dozvola se dobija nakon punih 17 godina života. Polaganje obuhvata teorijski test i prvu pomoć i vožnju, što je način da se savlada B kategorija vozila.

Strategije uspešnog učenja koje štede vreme i daju duže pamćenje

Da bi svako učenje rezultiralo aktivnim pamćenjem, dobro je razvijati strategije kvalitetnijeg učenja, bez obzira da li se radi o polaganju teorijskog testa vožnje, ispita na fakultetu ili prilikom konkurisanja za posao. Neki od korisnih načina aktivnog učenja danas jeste strategija što češćeg pauziranja, kako ne bi došlo do premora i sporog pamćenja. 

Takođe, preporučuje se učenje uz asocijacije, tako što će se neki teži i manje poznati termini povezivati sa elementima svakodnevnice što će obezbediti lakše shvatanje pojmova. U slučaju praktičnih veština kao što je vožnja ili zanat, ključna je vežba i ulaganje truda, obavezna koncentracija, zatim razvijanje logičkog povezivanja i razmišljanja o prethodnim sličnim iskustvima. 

Veoma je važno težiti kvalitetnom učenju u modernom vremenu, jer je to način da se ovlada veštinama i znanjima koja će trajno krasiti ličnost i obogatiti novim informacijama i sposobnostima. Kada se polaže vozački ili ispit za studente, uči određeni zanat i drugi vid sticanja praktičnih veština u modernom vremenu, vežba je veoma bitna kao i povezivanje uz logičko razmišljanje.