Na sve moguće načine se koriste prednosti koje internet nudi, pa nije čudno ni to što je krajem devedesetih godina prvi put upravo preko interneta zvanično emitovan televizijski šou, pod nazivom „ABC world news “.

Samo godinu dana nakon toga, 1995. godine je prvi put u upotrebu uveden pojam IPTV, a što su početna slova Internet Protocol TeleVision.

Istorija IPTV – a

Ne tako daleke 1994. je emitovan prvi televizijski šou na globalnoj mreži, da bi navedeni pojam počeo da se koristi od 1995. Nekako baš u to vreme je i lansiran proizvod internet televizije, odnosno takozvani IPTV.

Na samom kraju prošlog veka, 1999. godine je na području Kanade prvi put u komercijalnom smislu  primenjena Internet protokol televizija,  a preko DSL, odnosno putem digitalne pretplatnički linije.

Na području Sjedinjenih Američkih Država  se to dogodilo  2006. godine , a internet televizija u toj zemlji je tada u ponudi imala 300 kanala.  Na samom početku je IPTV bio dostupan za stanovnike 11 američkih gradova, a  kasnije i za mnoge druge.

Šta je zapravo IPTV?

Postoji nekoliko definicija internet televizije, a kao najrelevantnija se uzima ona, koju navodi Međunarodna unija za telekomunikacije.

Prema toj definiciji radi se o multimedijalnim servisu, koji obuhvata televiziju, audio i video, kao i grafiku i tekst. A svi podaci se uz korišćenje IP mreže isporučuju korisnicima, te se podrazumeva da osiguravaju najpre zahtevani nivo kvaliteta, a zatim i pouzdanost.

Gde je sve dostupna usluga internet televizije?

Gotovo u svakoj iole razvijenoj zemlji je dostupna IPTV, a prema trenutno važećim podacima se broj korisnika neprekidno povećava u gotovo svakoj zemlji.

Prema broju korisnika se trenutno na vrhu liste nalaze Nemačka, Francuska i Južna Koreja, a odmah zatim slede Sjedinjene Američke Države, Japan i Italija, kao i Španija.

A osim u tim zemljama, internet televizija je dostupna i u Austriji, Singapuru i Švajcarskoj, zatim u Belgiji i Kini, kao i u Portugalu.

Treba pomenuti i to da internet televiziju imaju priliku da gledaju i stanovnici Gvatemale, Crne Gore i Rumunije, naravno Srbije, kao i Ujedinjenog Kraljevstva, ali i Nigerije, Dominikanske republike i Litvanije, te mnogih drugih zemalja u svetu.

Šta je sve potrebno za praćenje internet televizije?

Najpre je važno kontaktirati nadležnog operatera i odabrati paket iz dostupne ponude. A posle toga će klijent da dobije sve neophodne informacije o tome šta je od uređaja neophodno, kao i o ceni i mogućnostima određenog paketa.

Dodatna je prednosti i to što se izabrani paket može bez ikakvih problema i samostalno aktivirati, te u tom smislu korisnik ne gubi vreme da ide u poslovnicu operatera i da čeka u redu.

Važno je napomenuti i da je tehnička podrška svim korisnicima IPTV usluge dostupna neprekidno, a bez obzira kog operatera da izaberu.

Najbitnije je da se svaki potencijalni korisnik ove usluge blagovremeno raspita o ceni, ali i o paketima, koji se nalaze u ponudi, a kako bi na osnovu toga mogli da odluče koji od svih njih može da ispuni sva njegova očekivanja. Svakako treba da ima na umu i to da se razlikuje cena paketa u odnosu na to šta je u njega uključeno, a što varira od operatera do operatera.