Sa ciljem slanja i primanja radio i televizijskih talasa kreirane su antene, koje su u prethodnih nekoliko decenija predstavljale sastavni deo svakog domaćinstva. Zapravo je najpre korišćena unutrašnja antena za TV, poznata i kao kućna, koja je zauzimala određeni deo prostora, ali je istovremeno poboljšavala i snagu signala.

Na tržištu se danas mogu naći brojne vrste antena, a mnoge od njih su i one koje su namenjene za spoljašnju upotrebu i koje su digitalne, a ne analogne.

Vrste antena za TV

Ukoliko posmatramo karakteristike dostupnih antena za TV, onda govorimo o analognim i digitalnim. Takođe, antene se dele i po dizajnu i po veličini, a osnovna podela se odnosi na radio frekvencije koje karakterišu i dizajn samog uređaja, pa se u tom smislu izdvajaju antene za TV koje prenose metar, odnosno decimetar i ceo talas. Zanimljivo je pomenuti da se metrički talasi uglavnom emituju na području Rusije, dok regionalni televizijski studiji i generalno televizijske kompanije koriste decimetarski talas.

Takođe postoji i podela antena za TV po dizajnu, odnosno po veličini, a sasvim je očekivano da se one dele i na spoljašnje i unutrašnje.

Isto tako postoji podela i na analogne i digitalne antene. Naravno da su u novije vreme sve više korišćene digitalne antene za TV, koje su polako ali sigurno istisnule analogne sa tržišta. Ipak, to ne znači da se ne mogu i dalje naći u upotrebi i analogne televizijske antene.

Koje karakteristike ima sobna antena za TV?

Iako se sve manje može naći u upotrebi, sobna ili unutrašnja, odnosno kućna antena za TV u određenim slučajevima i te kako nudi benefite. Većina takvih antena već ima ugrađeno pojačalo, koje ima za cilj da obezbedi bolji prijem signala, a samim tim i da na televizijskom prijemniku bude prikazana bolja slika.

A ono što se smatra negativnom karakteristikom takvih antena za TV jeste što zauzimaju dosta unutrašnjeg prostora i uz to ne obezbeđuju dovoljno jak signal, kao kada su u pitanju digitalne televizijske antene.

Isto tako je važno obezbediti i pojačivač u određenim slučajevima, kako bi odabrana antena imala adekvatno jak signal, odnosno da bi obezbeđivala kvalitetnu sliku.

Spoljna antena za TV

Sasvim očekivano, kada je u pitanju ovakva antena za TV, koja se karakteriše i kao ulična, ona ima mnogo više mogućnosti nego sobna. Verovatno znate kako izgleda takva antena, zato što se ona može videti na krovovima kuća ili zgrada, a zahvaljujući karakteristikama može biti korišćena i za veći broj televizora.

Prilikom postavljanja spoljne ili ulične antene za televizijski prijemnik mora se voditi računa i o tome kolika treba da bude visina jarbola, a što primarno zavisi od toga na koliko prepreka nailazi signal, o čemu svakako brinu majstori koji su specijalizovani za ugradnju antena za TV.

Kakva sve pojačala postoje?

Treba imati na umu da u zavisnosti od toga koja antena za TV je u pitanju će zavisiti i da li je pojačalo potrebno, odnosno kakvo pojačalo treba da bude ugrađeno. U principu na osnovu pojačala se antene za televizor dele na pasivne i aktivne.

Obično se pasivne koriste kada je antena za TV montirana u blizini nekog repetitora. Budući da neretko tada može doći i do određenog izobličavanja, kada se uzme u obzir jačina prijema signala, majstori koji su specijalizovani za ugradnju televizijskih antena će se potruditi da stišaju signal na odgovarajući nivo, a tom prilikom će najverovatnije koristiti prigušivač, što je posebna vrsta dodatka.

Kada je u pitanju aktivna antena za TV, obično se ona montira kada je televizijski prijemnik pozicioniran nisko, odnosno kada je određeni objekat na takvom mestu da je mnogo udaljen od repetitora i da praktično signal ne može da dopre do njega. Isto tako se aktivna antena za TV koristi i u slučajevima kada je neophodno povezivanje više televizijskih prijemnika.

Mora se na kraju napomenuti i to da u zavisnosti od toga koja antena za TV je u pitanju će zavisiti i da li je neophodno angažovanje majstora za njenu ugradnju ili ne. U svakom slučaju se prethodno preporučuje detaljno informisanje ne samo o karakteristikama same antene, nego i o uslovima i načinima montaže.