Mobilni telefoni su uređaji moderne tehnologije koji su značajno unapredili način komunikacije, interakciju, zabavu pa i svet marketinga. Osim toga, doneli su i neke negativne posledice zbog prekomerne upotrebe, jer se kod mnogih stvara neke vrsta zavisnosti od korišćenja.

Bez obzira na to kako ih koristimo i u koje svrhe, činjenica je da su uvek sa nama u svakodnevnoj upotrebi. Samim tim, što zbog učestalosti korišćenja, ljudske nepažnje ili činjenice da su potrošna roba, dolazi do kvarova mobilnih telefona.

U najvećem broju slučajeva, kvarove je moguće sanirati, ali s obzirom na karakter učinjene štete, određene popravke se moraju obaviti u što kraćem roku, a www.servismobilnihtelefona.com pruža brzo i efikasno rešenje problema.

U nastavku teksta saznajte nešto više o kvarovima na mobilnim telefonima i kako se oni manifestuju. 

Oštećenje ekrana je najučestaliji problem

Verovatno da ne postoji osoba na svetu kojoj se nije desilo da usled nepažnje ispusti telefon i da se on nakon pada i sudara sa tvrdom površinom ošteti. U zavisnosti od visine sa koje je mobilni telefon pao, oštećenje će biti manje ili veće. Polomljen ili ogreban ekran spada u grupu mehaničkih oštećenja, a popravka mobilnog telefona se obavlja proverenim putem prilično rutinski.

Ekran je poprilično osetljiv deo telefona, s obziorm na naprednu “touch screen” tehnologiju koju pruža, te je zato česta meta popravke. Oštećenje ekrana može biti manje i veće, pa će cena popravke i komplikovanost zahvata zavisiti od toga. 

Ukoliko je oštećenje manje i više površinskog karaktera, najverovatnije je da nastradalo samo staklo, čije su zamena i poravka znatno jeftinije i jednostavnije. Mnogo veći problem nastaje ukoliko dođe do oštećenja samog displeja, jer onda telefon postaje maltene neupotrebljiv, čak i za neke najjednostavnije funkcije.

Zamena kompletnog ekrana je dosta skuplja popravka u odnosu na prvu pomenutu, a sama cena će zavisiti od modela telefona. U svakom slučaju, preporuka je što pre posetiti servis radi utvrđivanja srazmere same štete.

Kvašenje telefona može imati zakasnele negativne posledice

Pojedini telefoni u svom opisu specifikacija sadrže podatak o vodootpornosti, ali mnogi ne obrate pažnju na nivo same otpornosti na vodu, što ih može dovesti u zabludu da mobilni mogu nositi na kupanje.

Ova i još mnogo drugih situacija mogu dovesti do toga da se telefon pokvari usled kvašenja. Međutim, može se dogoditi da uređaj radi čak i nakon izlaganje tečnosti, ali ne dozvolite da vas to zavara. Voda nakon nekog vremena može izazvati hemijsku reakciju oksidacije na matičnoj ploči i drugim unutrašnjim komponentama, što će ostaviti mnogo trajnije posledice. 

Zbog toga je generalna preporuka da se mobilni telefon nakon kvašenja što pre odnese u servis službu. Uklanjanje vode iz uređaja je veoma jednostavan i rutinski proces iskusnim serviserima.

Tečnost izaziva kvarove koji spadaju u grupu električnih, s obzirom da usled vlage dolazi do oštećenja kondenzatora, otpornika ili tranzistora. Baš iz toga razloga je odmah nakon kvašenja većom količinom vode potrebno isključiti mobilni uređaj i izvaditi mu bateriju do odlaska u servis.

Softverski kvarovi se često zanemaruju

Prethodna dva opisana oštećenja vezana su za mehaničke i električne kvarove, za koje čak i laici mogu reći zbog čega su nastali. Sa druge strane, softverski kvarovi, iako jesu učestali, ipak svojom manifestacijom ne daju jasnu naznaku uzroka problema. 

Mobilni uredjaj aplikacije

Zbog toga većina prosečnih korisnika pametnih telefona ne ume da objasni zašto je došlo do bag-a neke aplikacije. Softverski problemi zapravo jesu nepoznanica, te ih zbog toga mnogi često zanemaruju, a to se može drastično odraziti na celokupnu funkcionalnost uređaja.

Najčešći uzrok softverskih kvarova zapravo jesu virusi. Za njihovo otklanjanje je neophodna poseta ovlašćenom serviseru, a mogu se pojaviti skoro na bilo kom modelu telefona. Preporuka je da napravite rezervnu kopiju svih podataka sa vašeg telefona pre odlaska kod servisera, s obzirom da popravka može uticati na brisanje istih.

Iako mobilni telefoni poseduju antivirus zaštitu, ona ipak nije najpouzdanija po pitanju malo ozbiljnijih virusa koji mogu izazvati više štete, tako da nemojte biti sigurni u njihvou zaštitnu moć u svakoj situaciji.

Popravka mobilnih telefona se obavlja brzo i lako, te zbog toga ne treba oklevati kada se telefon iz bilo kog razloga ošteti. Ne pokušavajte sami da obavite sanaciju ukoliko niste potpuno sigurni šta radite, jer možete napraviti još veću štetu. Redovno održavanje i provera funkcionalnosti različitih parametara značajni su za dugotrajnost mobilnog uređaja.