Oduvek postoji jedinstveno pravilo za odabir potrebnih uređaja koji je definisan kvalitetom rada. U slučaju video nadzora, kvalitet rada se odnosi na reprodukciju video materijala, kvalitet snimka, brzinu isporuke, memoriju koju podržava i načinu napajanja. Ukoliko se video nadzor montira u unutrašnjost objekta, neophodno je pravilno funkcionisanje noćnog režima rada. Unutrašnji video nadzor nema zahteva u pogledu vodootpornosti pa su na osnovu toga ovakvi sistemi jeftiniji. U osnovi nadgledanje određene sredine, upravo je omogućeno video nadzorom. Na osnovu klasifikacije dostupne opreme i kvaliteta materijala, formira se dalja potreba i upotreba video nadzora. 

Komponente koje utiču na cenu video nadzora

Odabir opreme za montažu kamera određuje cenu celokupnog sistema video nadzora. U skladu sa finansijskom raspodelom sredstava, razvile su se brojne mogućnosti i nabavka materijala. Zavisno od efekta koji se želi postići, formira se cena materijala. 

Snimci sa velikom rezolucijom znače kvalitetan rad kamera, što dalje utiče na cenu kompletnog video nadzora. Neophodno je odrediti balans između potreba, realnih očekivanja i raspoloživih sredstava. Oprema za video nadzor je najskuplji korak kompletnog uređenja, u mnogim situacijama kvalitetna oprema znači dobar snimak. 

Kvalitetan video nadzor sa korektnom cenom znači pametno ulaganje odnosno dugoročnu investiciju za zaštitu prostora. U slučaju svih neželjenih situacija, nema dodatne brige za objekte koje poseduje ugrađen sistem video nadzora. Svaka situacija ostaje snimljena i kao takva dalje reprodukovana u svrhe rešavanja nastalih problema. Ponekad može doći do neželjenih situacija sa krajnjim ishodom sudske tužbe, gde na osnovu snimljenog materijala postoje jasni dokazi na strani odbrane. 

Isplative cene video nadzora kao dobra investicija

Najčešći motiv ugradnje video nadzora odnose se na bezbednosni sistem i pokrivenost svih imovinskih parcela, objekata, nadgledanje zaposlenih, zaštitu od krađa i slično. Dobar pregled situacije odrediće potrebu za dalje korišćenje. Isplativost i cena video nadzora su uvek formirane shodno realnim potrebama zaštite.

Pojedini složeniji sistemi video nadzora poseduju pored snimanja video materijala i reprodukciju zvuka. Ugradnja alarmnog sistema na kamerama u osnovi utiče na povećanje cene. Alarmni sistemi su uglavnom povezani sa velikim bankarskim objektima i trezorima. Na pomenutim mestima se uglavnom ugrađuju kao nevidljivi sa pozicijom ugla, gde uz reprodukciju materijala dobijamo pregledan snimak. 

Ugradnja dodatnog alarmnog sistema uz obeležavanje nalepnica sa oznakom kamera, smanjiće prekršaje i nepredviđene situacije. Sa aspekta sigurnosti i ubeleženog vremena svih poseta, smanjuje se stepen provala. Ovakvim sagledavanje stvari, isplativost video nadzora je velika. 

Brojnost piksela i efektivnost su karakteristika koja dodatno formira cenu proizvoda. Rezolucija sa osetljivošću video materijala čini glavne karakteristike za kvalitetan video snimak. Od napajanja zavisi masa celokupne konstrukcije za montažu. Značajan je prenos signala putem koaksijalnog kabla. Kompletan uređaj video nadzora mora biti sertifikovan. 

Kućište za montažu kamera može biti od plastike ili metala što znači lakšu ili težu nosivost kompletnog ugrađenog sistema. Prilikom kupovine neophodnih kamera za video nadzor, u okviru cene proizvoda istaknuta je radna temperatura uređaja sa osetljivošću na spoljne promene. Signal koji se šalje na gotovo svim kamerama je analognog tipa. Video nadzor može sadržati kamere za prenos, shodno potrebama i željama krajnjih korisnika potrošača.