Osnovnom obradom se ne može kompletno pripremiti zemljište, zato je dopunska obrada zemljišta (obrada površinskog sloja) postala neophodna. Površinskom obradom postiže se ravnanje, sitnjenje i drobljenje površinskog sloja, obezbeđuje se dovoljno vlage, kao i povoljne vazdušne i toplotne osobine za klijanje, nicanje i početni razvoj biljaka. 

Kao jedna od najboljih mašina za dopunsku obradu zemljišta pokazao se valjak. Ova priključna mašina za traktore može imati ravne (glatke) ili neravne valjke (kembridž). Više o površinskoj obradi zemljišta i razlici između ravnih i neravnih valjaka saznajte u nastavku.

POVRŠINSKA OBRADA ZEMLJIŠTA

Sve više pažnje se pridaje površinskoj obradi jer ona omogućava da zemlja primi seme i obezbedi povoljne uslove za klijanje, nicanje i početni razvoj useva. Dopunska obrada ima znatno veći uticaj ukoliko zima nije hladna i zemljište se ne zamrzne dovoljno, ako nema dovoljno kiša ili se zemljište ne navodnjava, ali i kada se osnovna priprema ne uradi kako treba.

Treba napomenuti da je bitno da se obrada obavi pre većih padavina i pre pojave jačih mrazeva. Da bi se obavila dopunska obrada potrebno je da zemljište bude slegnuto i dovoljno prosušeno, kako ne bi došlo do zbijanja i kvarenja strukture zemljišta. Zato ne treba žuriti, već sačekati pravi tajming i povoljne uslove za kvalitetan rad mašine.

Obrada zemljišta trebalo bi biti podeljena na više delova u toku godine, jer pruža mnogo više benefita nego da se obrada izvrši jednom. Plitka površinska obrada zemljišta može se vršiti pomoću različitih mašina, ali najbolje rezultate pružiće vam valjak.

On prevrne zemljište i podvrgne je dejstvu spoljašnih faktora (vetra, sunca, mraza), što doprinosi stvaranju povoljnog stanja zemljišta sa aspekta kvalitetne pripreme za narednu biljku. 

VALJAK – NAJBOLJE REŠENJA ZA POVRŠINSKU OBRADU

Ova mašina će vam povećati produktivnost, ali i štediti vreme i novac. Pomoću valjka u jednom prohodu vrši se sabijanje, ravnanje i priprema setvenog sloja. Nudimo vam mogućnost da birate da li želite da valjak bude opremljen sa ravnjačem u vidu s-opruga, za bolji efekat ravnanja zemljišta, a imate i veliki izbor različitih prstena koji vam pomažu da prilagodite svoju mašinu za bilo koji tip zemljišta. Na osnovu ovih karakteristika, valjci postaju svestrane mašine.

Da bi se postiglo bolje ravnanje i usitnjavanje zemljišta, pravac rada ne sme da bude isti sa pravcem osnovne obrade. Najefikasniji rad oruđa za dopunsku obradu se postiže u slučaju kada se ravnanje izvodi pod uglom od 90° u odnosu na pravac osnovne obrade. Ali, najčešće se ravna pod uglom od 20-30 °C, jer se u tom slučaju dobija zadovoljavajući efekat rada oruđa za obradu i mnogo bolji uslovi rada za traktoristu i mašine.

Zemljište se prilikom ravnanja ne sme previše usitniti, da ne bi došlo do stvaranja pokorice na površini zemljišta. Pokorica povećava gubitak vode iz zemljišta, čak i u toku zime kada su temperature niske, i veoma je štetna za klijance i ponikle biljke.

Dubina površinske pripreme zavisi od useva koji se želi posejati. Za sitnosemene useve, koji se plitko seju (lucerka, konoplja, šećerna repa) dubina površinske pripreme je manja. Za strna žita je nešto veća, a za kukuruz, krompir i slične još veća. Semenu treba obezbediti „tvrdu postelju a mek pokrivač“.

VALJCI RAVNIH I NERAVNIH POVRŠINA

Prilikom izbora valjka mora se obratiti velika pažnja na to:

  • da li je valjak sa ravnom ili sa neravnom površinom, 
  • da li je reč o jednodelnom ili višedelnom valjku,
  • i kolika je masa valjka.

Uvek bolje koristiti višedelni nego jednodelni valjak, zbog boljeg kopiranja terena. Valjak mora imati odgovarajuću masu kako bi u dovoljnoj meri sabio zemljište. Ako je valjak lak, treba ga nečim opteretiti.

Vlada mišljenje da se valjanje mora obaviti glatkim valjcima, jer su valjci sa neravnom površinom štetni. Takav stav je pogrešan, zato što i valjci neravne površine, poput kembridž valjaka, daju jednako dobre ili čak bolje rezultate od glatkih valjaka. Oštećenje i čupanje biljaka nastaje samo u slučaju prevelike brzine, zato se preporučuje brzina rada do 5 km/h, kada su u pitanju Kembridž valjci

Razlog zašto se poljoprivrednici uglavnom odlučuju za glatke valjke je brzina rada Kembridž valjka, ne odgovara im da tako sporo rade naročito ukoliko imaju veće zemljište. Zbog potrebe da se valjanje što pre završi, često se preteruje sa brzinom valjanja, pa zbog neravnog zemljišta dolazi do odskakanja valjka od površine zemljišta što uzrokuje lošiji kvalitet rada.

Kembridž valjci se dele na: cilindrične i prstenaste. Osim što na zemljište deluju težinom, oni efikasno drobe grudve trenjem između prstenova. Prstenovi su uglavnom različitog prečnika, čime je postignuto bolje drobljenje i efikasno čišćenje. Njihova težina treba da bude 300-500 kg po metru zahvata, a radna brzina ne bi trebalo da bude veća od 5 km/h.

PONUDA HUĐIK VALJAKA

Ako ste spremni da uložite sredstva u mašinu koja će vam se višestruko isplatiti vremenom i doneti više vremena, uložite ih u HUĐIK valjak. Sve mašine firme „Huđik“, su razvijene u saradnji sa Fakultetom Tehničkih nauka iz Novog Sada, sa kojim imaju ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o samoj mašini, želite da se informišete o načinu poručivanja i cenovniku, možete nas pozvati telefonom ili kontaktirati putem email-a. Takođe, na našem hudjik.com pogledajte ponudu svim mašina i dodatnih delova, a tu su i infomacije o prodajnim mestima na kojima možete videti mašine.