U HTZ opremu spadaju zaštitni šlemovi, odeća visoke vidljivosti, sigurnosna obuća, pojasevi sigurnosni, rukavice i zaštita za oči, kao i zaštitna oprema za disanje. Ova oprema služi da zaštiti radnike od zdravstvnih i drugih mogućih rizika na radu. Od poslodavaca zavisi kakva će HTZ oprema biti, ali njihova je dužnost da se pobrinu za radnike i da im obezbede kvalitetnu opremu koja će sprečiti povrede u situacijama koje mogu da budu rizične.

Značaj HTZ opreme

Ako želite da vaši radnici rade odgovorno i bez straha i da se osećaju sigurno tokom izvođenja radova, onda im se moraju dati određene instrukcije, saveti i procedure koje uključuju nadzor i obuku kako bi se radovi pravilno izvodili i kako ne bi došlo do nekih nesreća na radu. No, čak i u situacijama gde se sprovode sigrni sistemi rada i thnička kontrola, neke opasne situacije mogu da se pojave, a one mogu da dovedu do štetnih uticaja po zdravlje radnika. Tako na primer mogu se pojaviti sledeće povrede:

 • Povreda očiju pri prskanju korozivnih tečnosti ili letenju čestica;
 • Povreda kože prilikom kontakta sa različitim korozivnim materijalima;
 • Povreda pluća usled udisanja vazduha koji je kontaminiran;
 • Povreda tela usled velikih vrućina i hladnoća;
 • Povreda glave i stopala usled pada materijala sa određene visine.

U svim ovim situacijama zaštitna oprema bi trebao da posluži kako bi se rizik od povreda na radu smanjio na minimum.

Kada se upotrebljava HTZ oprema?

Zaštitna ili HTZ oprema se koristi isključivo kao krajnje sredstvo. U situacijama kada je potrebna dodatna zaštitna oprema, kao na primer na gradilištima gde se nakon svih sprovedenih kontrola ustanovilo da se rizične situacije moguće, onda se koristi i HTZ oprema. Nju obezbeđuje poslodavac kako bi svoje zaposlene potpuno obezbedio usled pojave nekih nepredviđenih situacija na radu.

Opremu poslodavac mra pažljivo da izabere, a osim što zaposleni treba da budu adekvatno obučeni, oni moraju HTZ opremu pravilno i da nose kako ne bi došlo od nekih nepravilnosti, a samim ti i do greški koje mogu skupo da koštaju i zaposlenog i poslodavca.

Koju opremu izabrati?

Ako želite da izaberete kvalitetnu i adekvatnu HTZ opremu, onda bi trebalo sebi da postavite nekoliko osnovnih pitanja. Evo o kojim pitanjima je reč:

 • Ko je najviše ižložen uticajima radne sredine i koji su to uticaji u pitanju?
 • Koliko dugo su radnici izloženi određenim uticajima?

Prilikom kupovine HTZ opreme trebalo bi da obratite pažnju i na nekoliko oznaka koje stoje na opremi. U skladu sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremmi 2011. godine trebalo bi da izaberete opremu koja sadrži CE znak, a ako niste baš sigurni o čemu je reč, onda je najbolje da se sa dobavljačima posavetujete u vezi sa ovom oznakom.

Takođe, oprema mora da bude prilagođena korisnicima, pa obavezno razmotrite veličinu, težinu i prijanjanje HTZ opreme. Ukoliko vam korisnici sami pomognu oko odabira opreme, mnogo ćete lakše kupiti odgovarajuće predmete. Naravno, posebna pažnja trebalo bi da se posveti zaštitnoj opremi koja se istodobno nosi, jer bi najbolje bilo da ona može zajedno da se koristi. Pritom, zaposlene bi trebalo naučiti i obučiti kako da koriste zaštitinu opremu, jer kada zaposlenom objasnite zašto treba raditi sa zaštitnim rukavicama i i koja su ograničenja manje će povreda i rizika po povrede na radu biti.

Dodatni saveti o HTZ opremi

Pored osnovnih saveta, mi smo vam pripremili i nekoliko dodatnih smetnica kada je reč o zaštitinoj opremi. Obavezno insistirajte na nošenju zaštitne opreme na radu, čak i za one poslove koji traju svega nekoliko minuta, jer jedan minut je dovoljan da nešto krene po zlu.

Takođe, sa dobavljačima proverite koja je oprema najprikladinija za posao kojim se vaša firma bavi, a ako i niste baš sigurni koju opremu treba kupiti, posavetujte se sa specijalnim savetnicima.

Kako se HTZ oprema održava?

Kada se zaštitna oprema ne koristi, onda mora pravilno da se skladišti i čuva. Na primer, opremu možete čuvati u čistom i suvom ormanu. Ako može ponovo da se iskoristi, onda opremu treba pravilo očistiti i u dobrom je stanju držati.

Uvek proverite da li se oprema pravilno čuva i skladišti i da li se pravilno koristi. Naime, najbolje bi bilo da odredite jednu osobu koja će biti zadužena za održavanje i čuvanje opreme kako bi se sprečilo oštećenje ili gubitak opreme. Napomenite radnicima da moraju da prijave ako dođe do nekih grešaka ili oštećenja na opremi kako bi se oprema ažurirala i oštećeni delovi zamenili.

Zaštitna oprema za oči

NA zravlje očiju naviše mogu da utiču prašiina, isparenja, gasovi, ali i hemijske supstance i zračenja. U takvim slučajevima koristi se sedeća zaštitna oprema:

 • Zaštitni okviri za lice;
 • Zaštitne naočare;
 • Štitnici za oči;
 • Viziri.

Posebno treba napomenuti da se oči moraju zaštititi od prskanja, prašine, udara, rastopljenog metala i da zaštitna oprema za oči mora potpuno da odgovara korisicima.

Zaštitna oprema za vrat i glavu

U situacijama kada su mogući udari letećih objekata ili padajućih objekata, kada postoji opasnost udaranja u glavu, zapetljavanja kose u mašine, kada je temperatura visoka i kada hemijske kapljicce prskaju treba posebno vrati i glavu zaštititi. U takvim slučajevima najbolje će poslužiti kapre, zaštitni šlemovi, vatrogasne kacige i gumice za kosu. Pojedine zaštitne kacige sadrže i zaštitu za oči i sluh, a ako radnici obavljaju poslove zavarivanja njima se preporučuje i korišćenje šalova koji će sprečiti moguće povrede vrata. Ako primetite da je oprema za zaštitu glave iv rata oštećena treba je odmah ažurirati.

Kako zaštiti sluh?

Buka je najveća opasnost koja šteti sluhu. Reč je o kombinaciji različitih nivoa zvuka i trajanja, pri čemu su kraći jaki zvukovi koji kratko traju veoma opasni po sluh. Zato čulo sluha treba zaštititi nošenjem štitnika za uči, čepovima ili kapicama.

Radnike na vreme treba obučiti kako se koristi oprema za zaštitu sluha, a uz to im in a vreme treba obezbbediti kvalitetnu opremu. Preporuka poslodavcima jesu štitinici koji smanjuju buku do nivoa koji je prihvatljiv, a koji istovremeno omogućavaju komunikaciju i sigurnost tokom obavljanja posla.

Posebno je važno da se oprema redovno proverava, jer bezbednost na radu ne omogućava kvalitetna HTZ oprema ako se ona ne koristi na pravi način. Zato profesionalno obučite radnike kako se zaštitna oprema koristi i kako se određeni alati upotrebljavaju kako biste mogli sigurno i profesionalno da izvodite radove bez straha od rizika po zdravlje radnika.