Kiseonik predstavlja jako bitan element života i bez njega ne bismo mogli da opstanemo. Kiseonik je gas bez boje, mirisa i ukusa, bezbedan je, i često neophodan u terapiji pojedinih bolesti. Postoji vrlo malo kontraindikacija za njegovu primenu.

Zbog velikog značaja kiseonika za životne procese svih živih bića, ukoliko u organizmu postoji manjak kiseonika, često može doći do vrlo ozbiljnih komplikacija koja su opasna po život pacijenta. Zato je jako važno u slučaju manjka kiseonika, što pre reagovati, i pacijentima koji imaju otežano disanje obezbediti  hitan dotok ovog vitalnog gasa.

Kako prepoznati da je vašem ljubimcu potrebna kiseonična potpora:

-Ljubimac počinje teško i ubrzano da diše, diše otvorenih usta i ispruža vrat,

-Zauzima sedeći položaj, sa raširenim prednjim nogama i izbegava da legne,

-Možete primetiti da su mu sluzokože u usnoj duplji cijanotične (modre, plave, tamne).

Ovo su sve znaci koji ukazuju da je vašem ljubimcu potrebna hitna veterinarska pomoć, a sigurno i terapija kiseonikom.

Uzroci ovakvih stanja mogu biti različite bolesti, ali je prvi korak u lečenju, do postavljanja dijagnoze, obezbedjivanje pacijentu hitan, adekvatan dotok kiseonika.

Neke od metoda kiseonične potpore, koje se primenjuju u veterinarskim ambulantama i klinikama su ,,flow by’’ (crevo direktno na njušku životinje), kiseonična maska, kiseonični kavez, intranazalni kateteri, intubacija… Koji metod dopremanja kiseonika će se primeniti zavisi od stanja pacijenta, od saradljivosti (neke životinje bolje tolerišu jedan od drugog načina), anatomije disajnih puteva… Ovu procenu donosi dežurni veterinar nakon obavljenog pregleda i tada će izabrati najbolji način kiseonične potpore.

Za vreme kiseonične terapije vašeg ljubimca od vitalnog je značaja i konstantan monitoring od strane stručnog i obučenog osoblja. Kiseonik će pomoći stabilizaciji urgentnog stanja pacijenta dok ne počne dejstvo medikamenata i dok se ne uspostavi dijagnoza.  On neretko može da znači razliku između života i smrti.

Veterinarska ambulanta Oculus je urgentna veterinarska ambulanta koje je dostupna 365 dana u godini, svakog radnog dana od 20h do 8h, a nedeljom i praznicima od 00 – 24h. Tim Oculusa je svestan koliko je pravovremena terapija kiseonikom značajna za veterinarske pacijente i zato u svakom trenutku imamo dostupan kiseonik, koji je u našoj ambulanti centralno razveden, i može se koristiti u svakom trenutku u svim prostorijama i istovremeno na većem broju pacijenata.