Feminizam je u punom jeku u poslednjih nekoliko godina i žene su počele da se više bore za svoja prava i da se ne boje stvaranja prilika kako bi bile uspešnije. Poslovni svet je nekada bio pretežno muški i ženama je bilo gotovo nemoguće da zamisle da mogu da započnu svoj posao i budu uspešne isto kao i muškarci.

Danas poslovi koje vode žene ne predstavljaju iznenađenje, naprotiv, sve se više podržavaju upravo ovakve ideje te možemo da primetimo sve više žena u vrhu najpoznatijih brendova. Ipak, nije situacija uvek savršena, te se žene susreću i sa nekim izazovima koji ih ometaju na putu uspeha. 

Patrijarhat u vodećim pozicijama

I dalje vlada mišljenje da žena ne može sve da radi i da neke poslove bolje obavljaju muškarci. Ovde se postavlja pitanje da li zaista žena koja ima isto obrazovanje, iskustvo i sve ostale neophodne kvalitete kao i muškarac ne može da bude na određenoj poziciji samo zato što je žena. Nažalost, u većini industrija i dalje vlada ovakvo mišljenje i teško se obara ovakav stav kod onih koji donose ove odluke. Žene se i dalje bore za poziciju više nego muške kolege i česti su slučajevi da im napredak nije omogućen upravo zbog pola.

Majčinstvo kao prepreka

Većina razgovora za posao uključuje pitanje majčinstva – da li žena planira porodicu, koliko dece želi i kada će se odlučiti na ovaj korak. Iako su ovo lična pitanja, u preduzetničkom svetu ona ženi predstavljaju jednu stvar koju će joj svi zamerati. Bilo da se odluči da napravi pauzu u poslu kako bi se posvetila porodici ili želi da ima fiksno radno vreme kako bi imala više vremena za decu, žena uglavnom stavlja porodicu ispred posla. Muškarcima ovaj osećaj nije poznat te se žena često nađe u poziciji da mora da pravda svoje odluke i razloge zašto stavlja porodicu i majčinstvo ispred poslovnih obaveza.

Imidž firme i stvaranje brenda

Žene preduzetnice vode računa o više stvari kada je započinjanje biznisa u pitanju. Kvalitetan brend je jedna od stvari na koju se polaže dosta vremena jer je od izuzetnog značaja da firma od samog početka bude spremna za uspeh. Pored toga, kancelarijski prostor mora da bude moderan, ispunjen savremenim sredstvima za rad i opremom koja je kvalitetna. Upravo su to razlozi zašto se žene preduzetnice opredeljuju za opremu koju čine funkcionalan nameštaj, kvalitetni računari i  vrhunski toneri za laserske štampače koji im omogućavaju da obavljaju sav posao iz udobnosti kancelarije.

Pojam preduzetnice

Svako ko je u preduzetničkim vodama je prinuđen da ima zaposlene, sarađuje sa ljudima i gradi uspešne odnose sa poslovnim partnerima. Često se prepreka javlja u vidu saradnje sa muškarcima koji ne umeju da primaju naređenja i poslovne zadatke od žene. Ukoliko žena nije čvrsta pri svojim odlukama, ovo može da predstavlja problem jer se vrlo lako može pokolebati oko svojih odluka ili da se javi strah od izdavanja zadataka zaposlenima. Potrebno je preći ovu prepreku na samom početku i postaviti jasne granice kako bi svima bilo lakše i kako bi se svi osećali prijatnije.

Prihvatanje i osnaživanje uspeha

Ukoliko poslujete u oblasti koja je karaketristična za muškarce, može se desiti da ćete često biti u situaciji da sumnjate u sopstveni uspeh i mogućnosti. Razlog za ovakve sumnje se krije prvenstveno u svesti društva koje pojedinca čini da se oseća kao da ne doprinosi dovoljno. Žene su u težoj situaciji jer moraju da se bore sa predrasudama, komentarima ali i očekivanjima okoline. Potrebno je prihvatiti uspeh, raditi na osnaživanju žena u preduzetništvu i pružati im podršku kako bi postajale sve sigurnije u sopstveni uspeh i mogućnosti.

Svi izazovi na koje žene u preduzetništvu nailaze ne treba da budu prepreke nego da predstavljaju motivaciju da nastave da grade uspešnu karijeru i pronađu svoje mesto. Već nakon prvih uspeha, možete očekivati da će se stvoriti osećaj zadovoljstva i snage koji će vam pomoći da nastavite da ređate uspehe u budućnosti.