Rad na visini u osnovi nosi veliki rizik po samog radnika uz istaknute parametre radne sredine koji moraju biti ispoštovani. Svaki radnik na visini svog zadatka prema uslovima Zakona o bezbednom radu, mora imati zaštitnu opremu i adekvatne mašine za visinske radove. Svaka mašina pored specijalizovane opreme mora biti atestirana, odnosno potpuno bezbedna po radnike i okolinu. Za radove na visinama mora postojati adekvatna obuka, sa posebnim osvrtom na lica koja u svojoj profesionalnoj karijeri nisu imala sličnih susreta. Svaki rad koji podrazumeva održavanje fasada odnosno spoljašnjeg ambijenta, popravku ili čišćenje fasada spada u rizične poslove za čije su potrebe neophodne korpe za rad. 

Povoljno iznajmljivanje korpe za rad na visini

Tokom početnog ulaganja u proces građevinskih radova u startu su neophodne osnovne mašine za prizemene radove, kako isti radovi odmiču potrebe za mašinama su veće. Mašine na terenu imaju ulogu bezbednog održavanja radnika kao i nošenje materijala. Iznajmljivanje korpe za rad na visini cena je opravdana odnosno ekonomski isplativa u odnosu na kupovinu potpuno novih mašina. U navedenom slučaju se misli na iznajmljivanje polovnih atestiranih korpi. 

Korpe za rad na visinama u svom sistemu poseduju dodane odnosno rezervne elemente kojih takođe imate u potpuno novim mašinama. Jedini rizik kod iznajmljivanja polovnih mašina, jesu mogući kvarovi pri čemu sami potrošači popravku istih snose sami. 

Svaka korpa za rad na visini treba da obezbedi zdrav boravak radnika ali pre svega sigurnost. Korpe su uglavnom predviđene i često upotrebljivane za popravku elektro instalacija visokih zgrada, zamenu rasvete, ugradnju klima uređaja ili jednostavno čišćenje spoljašnje fasade. 

Radovi na visini zahtevaju poseban oprez I stručnost radnika

Bilo koji posao na visinama mora se obavljati savesno  bez ugrožavanja sopstvene ali i bezbednosti okolnih radnika. Svaka mašina za rad na visinama ima određenu nosivost tereta koji u sebe uključuje  i kilažu radnika. Preopterećena mašina neće podneti velike visine i time može biti nebezbedna za radnika. 

Radnici moraju biti obučeni za rukovođenje odnosno upravljanje svih visinskih mašina, uz poseban osvrt na podešavanje radne snage i željene visine. Nakon odrađenih radova, radnik mora bezbedno spustiti korpu na ravnu površinu zemlje. Radne mašine imaju celokupnu zaštitnu opremu koja se smatra obaveznom. Oprema odgovara svim zahtevima bezbednog rada uz poštovanje zakonskih pravila i normi nosivosti tereta. 

Oprema za rad na visini mora biti standardizovana

Ukoliko je oprema za rad na visini standardizovana, ona je odraz profesionalnog karaktera uz stručni tim koji njom rukovodi. Oprema je visokokvalitetna i atestirana uz obavezne kontrole radne komisije. Na ovakav način pouzdana oprema može biti dalje iznajmljena i bezbedna za upotrebu na većim visinama. 

Oprema za rad na visini radnike mora štititi od povreda, rizičnih padova i sigurne nosivosti tereta. Ono što prethodi svakom uvođenju standarda jeste ispitivanje materijala i dozvoljene nosivosti tereta. Svi sastvani delovi i dinamika rada prethode ispitivanju nakon višesatne upotrebe. 

Mašine za rad na visini su adekvatno obeležene uz rezervne delove označene na vidljivoj strani korpe. Radna pozicija je definisana i time su ispoštovani svi zahtevi bezbednog rukovanja uz obavljanja poslova na visinama.