Da li znate da 3D skeniranje može biti način da se započne projekat 3D štampanja? Zaista, izgradnja trodimenzionalne reprezentacije objekta može se napraviti od nule, korišćenjem softvera za 3D modeliranje ili korišćenjem procesa 3D skeniranja.  Ako ste zainteresovani za ovaj 3D metod, možda biste želeli da znate kako funkcioniše  dobićete  sve odgovore koje tražite u ovom tekstu. 

Šta je 3D skeniranje? 

3D skeniranje je proces analize objekta iz stvarnog sveta, kako bi se prikupili svi podaci i kako bi se ponovo kreirao njegov oblik i izgled, digitalno. Zahvaljujući ovom procesu, objekat može postati 3D model, koji bi vam mogao pomoći kao osnova za 3D projekat koji ćete razviti, ali može biti koristan i za rekonstrukciju, analizu ili simulaciju ideja. Kao proces obrnutog inženjeringa, 3D skeniranje je dodatni način za generisanje modela za 3D štampanje. Ovom metodom se složeni ili veliki objekti mogu meriti za kratko vreme i obraditi u skupove podataka za štampanje.

Postoje različite mašine i metode za 3D skeniranje objekata. Možda to ne znate, ali postoje različiti načini da se napravi digitalna verzija stvarnog objekta . Postoji mnogo različitih metoda,  ali za pocetak ćemo se fokusirati na tri od njih, koje možemo smatrati glavnim: lasersko 3D skeniranje, fotogrametrija i skeniranje strukturiranog svetla. Izbor tehnike biće napravljen u zavisnosti od vašeg projekta ili njegovog konteksta.

Lasersko 3D skeniranje

Ovo je svakako najčešća i najkorišćenija tehnika 3D skeniranja. Digitalno snimanje oblika objekta pomoću laserske svetlosti da bi se dobio digitalni prikaz stvarnog objekta. Ovi 3D skeneri su u stanju da mere zaista fine detalje i snimaju oblike slobodne forme kako bi generisali veoma precizne oblake tačaka. Ova tehnika laserskog skeniranja je savršena za merenje i inspekciju složenih geometrija. Omogućava dobijanje merenja i podataka tamo gde je nepraktično sa tradicionalnim metodama. Skener koji koristi lasersko svetlo je pomalo kao kamera: može da uhvati samo ono što je u njegovom vidnom polju. Ovim procesom, laserska tačka ili linija se projektuje na objekat sa uređaja i senzor meri rastojanje do površine ovog objekta. Obradom ovih podataka može se konvertovati u triangulisanu mrežu, a zatim u CAD model.

Fotogrametrija

Fotogrametrija je nauka merenja na osnovu fotografija. Ovaj metod koristi paralaksu dobijenu između nekoliko slika, snimljenih sa različitih tačaka gledišta. Fotogrametrija se može koristiti za snimanje složenih 2D i 3D polja kretanja. Imitira stereoskopiju binokularnog ljudskog vida, a koristi se za dobijanje svih informacija o postojećim fizičkim objektima. Zaista, ovaj proces prikuplja podatke o obliku, zapremini i dubini subjekta koji pokušavate da skenirate. 

Ovo je metod koji se koristi za pretvaranje nekoliko slika u tačan 3D dizajn. Neće vam omogućiti da dobijete najtačniji rezultat, ali korišćenjem dobrog  softvera za fotogrametriju  možete zaista postići zadovoljavajući rezultat!

Skeniranje strukturiranog svetla

Sa ovom metodom skeniranja strukturiranog svetla, jedna od pozicija kamere koja se koristila u prethodnim metodama skeniranja je zapravo zamenjena projektorom koji projektuje različite svetlosne obrasce na površinu objekta. Snimljen je način na koji objekti izobličavaju ove obrasce, što omogućava kreiranje 3D skeniranja. Proces skeniranja strukturiranim svetlom se koristi u tehnologijama za prepoznavanje lica ili okruženja.