Sudovi u Srbiji su već odavno preopterećeni. Mnogi procesu su na čekanju, mnogo ljudi je pokrenulo postupke iz različitih razloga. Ipak, statistika pokazuje da se najčešće pokreću sporovi zbog imovinsko-pravnih odnosa. I iako mislimo da je to ne tako široka oblast, ova oblast obuhvata i mnogo više nego što možete da zamislite. Ukoliko vam je potreban advokat za imovinsko-pravne odnose, onda treba i da znate čime se sve on bavi, da biste znali na koje sve načine može da vam pomogne i da vam se nađe u životnoj nevolji. 

Postupci naplate 

Vrlo važan segment imovinsko-pravnih odnosa jesu i postupci naplate. I ovo je vrlo pipava tema, kojoj god strani da pripadate. Postupci naplate obično teku tako što se podnosi tužba određeno, tačnije nadležnom sudu. Izuzetno je važno da vas u ovom procesu zastupa vrsni iskusni advokat za imovinsko-pravne odnose. 

Nepoštovanje ugovora 

Ukoliko dođe do nepoštovanja ugovora ili stavki iz ugovora, treba da znate da je najbolje i da u ovom slučaju kontaktirate advokate koji su stručni za ovu oblast, jer vam oni na najefikasniji način mogu rešiti sve što vam je potrebno. 

Sačinjavanje raznih vrsta ugovora 

Ono što je takođe jedan od glavnih zadataka advokata za imovinsko-pravne odnose jeste i prostupak sačinjavanja ugovora. Vrlo često dolazimo u situaciju da sami sastvljamo, ali i da potpisujemo ugovore. Kada se nalazite u bilo kojoj od ove dve situcije morate da budete veoma obazrivi, proračunati i da znate šta vam je činiti. Kada se nalazite na strani onih koji sačinjavaju ugovor morate da budete izuzetno detaljni i da vodite računa o svakoj stavci. To je nešto što vam kasnije može odrediti budućnost. Zato je važno, kada su velike stvari u pitanju, da uz sebe imate podršku, koja će vam obrazložiti zašto je važno da imate svaku od navedenih stavki u ugovoru. Takođe, ukoliko vam je potrebno poništavanje ugovora, advokati za imovinsko-pravne odnose se i time bave. 

Parnični i vanparnični postupci

Advokati za imovinsko-pravne odnose zastupaće vas i u parničnim i u vanparničnim postupcima. I nije važno kojeg su stepena težine postupci, ponavljamo, ukoliko pronađete dobrog advokata sve je ostalo lako. 

Naknada štete 

Sve što je u vezi sa materijalnom štetom može da vam pomogne i da vam reši advokat koji je zadužen za ovu oblast. Ovo je vrlo često pitanje i postupak. 

Izvršni postupci 

Izvršni postupci po pravilu traju kratko, ali ako nemate adekvatne ljude kao saveznike to zna da se oduži. Zato je dobro da vas u izvršnim postupcima zastupa neko kome možete da verujete i na koga možete da se oslonite.

Medijacija 

Kada je potrebno mirno sprovođenje postupka, tu su medijatori. I tada je idealna prilika da angažujete nekoga iz oblasti za imovinsko-pravne odnose. 

Hipoteke

Kada treba da se upisuje i briše hipoteka na nepokretnosti takođe se angažuju advokati za imovinsko-pravne odnose. Hipoteke nekada znaju da budu vrlo ozbiljna stvar i zato što su veliki ulozi u pitanju ne treba rizikovati i stvari prepuštati slučaju.