Centralni klima uređaji funkcionišu tako da vazduh kruži kroz sistem dovodnih i odvodnih kanala. Kanali i otvori za dovod unose rashlađeni vazduh iz klima uređaja u kuću.

Ovaj rashlađeni vazduh postaje topliji dok cirkuliše u kući; onda se preko povratnih kanala i otvora vraća u centralni klima uređaj. Klima uređaji pomažu odvlaživanju dolaznog vazduha, ali u izuzetno vlažnoj klimi ili u slučajevima kada je klima uređaj prevelik, možda neće postići nisku vlažnost. Ako koristite rashlađivač vazduha u vašem klimatizovanom domu, povećaćete potrošnju energije,  za sam odvlaživač vazduha a i klima uređaju će trebati više energije za hlađenje vaše kuće. Poželjna alternativa je toplotna cev za odvlaživanje vazduha, koja se može dodati kao dodatna oprema većini postojećih sistema. Ako u vašem domu imate centralni sistem za ventilaciju i klimatizaciju, podesite ga tako da se ventilator isključi istovremeno sa kompresorom, što se obično vrši aktiviranjem režima za automatsko podešavanje ventilatora. Drugim rečima, nemojte da koristite centralni ventilator sistema da biste obezbedili cirkulaciju vazduha – koristite cirkulacione ventilatore u pojedinačnim sobama.

Vrste centralnih sistema 

Centralni klima uređaj može biti jedinica sa split sistemom ili kompaktna jedinica. U centralnom klima uređaju sa split sistemom, spoljno metalno kućište sadrži kondenzator i kompresor, a unutrašnja jedinica isparivač. U mnogim split sistemima unutrašnja jedinica sadrži i grejač ili unutrašnji deo toplotne pumpe. Kalem isparivača klima uređaja ugrađen je u kućište ili glavni dovoni kanal grejača ili toplotne pumpe. Ako vaš dom već ima peć, ali nema klima uređaj, split sistem je najekonomičniji centralni klima uređaj. U kompaktnom centralnom klima uređaju isparivač, kondenzator i kompresor nalaze se u jednom kućištu, koji se obično postavlja na krov ili na betonsku ploču pored temelja kuće. Ova vrsta klima uređaja koristi se i u malim poslovnim zgradama. Kanali za dovod i izvlačenje vazduha dolaze iz unutrašnjosti kroz spoljni zid ili krov kuće. Kompaktni klima uređaji često uključuju električne grejne kaleme ili peć na prirodni gas. Ova kombinacija klima uređaja i centralnog grejača eliminiše potrebu za zasebnom peći u zatvorenom prostoru.

Biranje ili nadogradnja vašeg  centralnog sistema 

Centralni klima uređaji su efikasniji od sobnih klima uređaja. Pored toga, oni se nalaze napolju, tihi su i jednostavni za rukovanje. Da biste uštedeli energiju i novac, pokušajte da kupite energetski efikasan klima uređaj i smanjite potrošnju energije vašeg centralnog klima uređaja. U prosečnom klimatizovanom domu klima uređaj troši više od 2.000 kilovat-časova električne energije godišnje, zbog čega elektrane emituju oko 3.500 kilograma ugljen-dioksida i 31 kilograma sumpor-dioksida. Ako imate stariji centralni klima uređaj, možda ćete se odlučiti za zamenu spoljnog kompresora modernim uređajem visoke efikasnosti. Ukoliko nameravate da to učinite, obratite se licenciranom instaleru kako biste uverili da je novi kompresor pravilno prilagođen unutrašnjoj jedinici. Današnji najbolji klima uređaji koriste 30% do 50% manje energije za proizvodnju istog nivoa hlađenja kao klima uređaji napravljeni sredinom 1970-ih. Čak i ako vaš klima uređaj star samo 10 godina, možete uštedeti 20% do 40%  na troškovima za električnu energiju zamenjujući ga novijim, efikasnijim modelom. Pravilna dimenzija i ugradnja ključni su elementi u postizanju efikasnosti klima uređaja. Prevelika jedinica neće adekvatno ukloniti vlažnost. Premala jedinica neće moći da postigne ugodnu temperaturu u najtoplijim danima. Nepravilna lokacija jedinice, nedostatak izolacije i nepravilna instalacija cevi mogu u velikoj meri umanjiti efikasnost. „Životni vek“ centralnog klima uređaja je oko 15 do 20 godina. Proizvođači obično nastavljaju da podržavaju postojeću opremu stavljajući na raspolaganje rezervne delove i poštujući ugovore o održavanju nakon što novi standard stupi na snagu.