U različitim zgradama, stambenim i poslovnim objektima, koriste se sistemi klimatizacije. Njihova važnost je u tome što stvaraju bolji, čistiji i zdraviji vazduh u prostoriji. Samim time, utiču i na bolje uslove za život i rad.

Jedni od najefikasnijih sistema klimatizacije su sistemi klimatizacije sa hladnom vodom. Oni koriste vodeni sistem hlađenja, tako što voda prolazi kroz cevi, postavljene u zidovima, plafonima ili podovima prostorije.

Od kojih elemenata zavisi rad ovog sistema?

Rad sistema klimatizacije sa hladnom vodom ravisi od 3 glavna elementa: vode, hladnjaka i cevovoda.

Voda, kao ključan element za rad ovog sistema, hladi se u hladnjaku. On je smešten van objekta koji se klimatizuje. Za hlađenje vode se unutar rashladne jedinite uglavnom koriste kompresori.

Kada se proizvede hladna voda, dovodi se u objekat kroz cevovode. Ovi sistemi za prenos toplote se mogu postaviti u zidove, podove ili plafone objekta. Zatim cevovodi prenose hladnu vodu do mesta predviđenog za hlađenje prostorije.

Sistem klimatizacije sa hladnom vodom funkcioniše tako što se toplota iz prostorije apsorbuje i prenosi u rashladnu jedinicu. Proces se ponavlja, dok god se ne postigne optimalna temperatura.

Karakteristike sistema klimatizacije sa hladnom vodom

Jedna od karakteristika, po kojoj su poznati sistemi klimatizacije sa hladnom vodom, jeste mogućnost samostalnog podešavanja temperature.

U bilo kojem trenutku, možete kontrolisati temperaturu i vlažnost vazduha u prostoriji. Podesite temperaturu koja vam najviše odgovara i uživajte u maksimalnoj udobnosti u prostoriji.

Osim toga, ako se uporedi sa drugim sistemima, ovaj sistem klimatizacije ima veću energetsku efikasnost. Vrši manje opterećenje na električnu mrežu. Ne emituje gasove, koji imaju štetan uticaj na okolinu i doprinose globalnom zagrevanju.

Sistemi klimatizacije sa hladnom vodom karakterišu se tihim radom. To znatno utiče na smanjenje buke u prostoriji koja se rashlađuje.

Cevi za hlađenje vode su postavljene u zidovima, plafonima ili podovima. To je još jedna od karakteristika, koja ide u prilog većoj fleksibilnosti ovog sistema klimatizacije.

Međutim, mane ovog sistema podrazumevaju troškove za instalaciju i održavanje. Sistemi klimatizacije sa hladnom vodom su nešto skuplji od drugih vrsta sistema klimatizacije.

Zahtevaju više opreme i radne snage prilikom postavljanja. Takođe, da bi njihov rad bio efikasan i ispravan, potrebno je redovno održavati i čistiti ove sisteme.

Pošto se ovaj sistem koristi samo za hlađenje prostorije, potrebno je imati i odvojeni sistem, koji će zagrejati prostoriju tokom zime.

Gde se najčešće postavljaju sistemi klimatizacije sa hladnom vodom?

Sistemi klimatizacije sa hladnom vodom mogu se postaviti u svakoj prostoriji. Međutim, najčešće se postavljaju u velike objekte, poput višespratnica, bolnica, škola ili tržnih i sportskih centara. Glavni razlog je taj što veći objekti mogu da podnesu veći broj termostatskih jedinica, namenjenih za kontrolu temperature u objektu.

Osim te pogodnosti, sistemi klimatizacije sa hladnom vodom se postavljaju u veće objekte zbog mogućnosti integracije sa drugim sistemima. Mogu se integrisati sa sistemima ventilacije ili grejanja u objektu. Na taj način se stvara kompletan sistem za kontrolu temperature u celom objektu.

Pošto osigurava siguran rad i efikasnu i kvalitetnu kontrolu temperature u prostoriji, preporučljivo je postavljanje sistema klimatizacije sa hladnom vodom.

U većim ili manjim, privatnim ili poslovnim prostorima, uvek ćete imati temperaturu koja vam najviše odgovara za udobno funkcionisanje. Zbog toga se uvek možete obratiti kompaniji „Enel Ps”, kao jedinstvenom pomoćniku za projektovanje, instalaciju i održavanje sistema klimatizacije.