U potrazi ste za manometrom ali ne znate koji tip odgovara vašim potrebama? Danas postoji veći broj tipova manometara koji su se vremenom prilagođavali potrebama, tako da pružaju preciznije rezultate.

S obzirom da postoje različite vrste fluida  I uslova eksplatacije postoje i različiti modeli manometra.

U nastavku teksta navešćemo po čemu se sve razlikuju manometri i koji su najzastupljeniji tipovi.

FAKTORI KOJI UTIČU NA IZBOR MANOMETRA

Više faktora utiče na izbor materijala od kojih će manometar biti izrađen, neki od njih su: vrsta fluida, temperatura fluida, temperatura radne okoline, uslovi rada itd.

Prvi faktor koji direktno utiče na izbor materijala je vrsta fluida. Ako se manometar nalazi u agresivnoj sredini onda se preporučuje izrada od nerđajućeg čelika, a ukoliko se nalazi u neagresivnoj sredini može se izraditi od mesinga I crnog plasificiranog čelika. Za merenje gustih i zaprljanih fluida se koriste manometri sa prenosnikom pritiska koji se sastoji od elastične membrane koja je postavljena između dve prirubnice.

Bitan faktor je temperatura, koja dosta utiče na rad manometra. Uticaj toplog radnog fluida se eliminiše ili smanjuje ugradnjom kompenzacione cevi između manometra i instalacije.

Ukoliko je merilo izloženo vibracijama ili pulsiranju pritiska, u tom slučaju trebate izabrati manometar koji je punjen glicerinom i sa ugrađenom prigušnicom. U slučaju mehaničkih vibracija preporučuje se korišćenje membranski-hidraulični prenosnik pritiska povezanog sa manometrom  kapilarnim vodom.

Položaj priključka može biti donji (radijalni) po obodu kućišta ili leđni (aksijalni) iza u osi kazaljke. Standardne veličine navoja zavise od veličine manometara, a najčešće se koriste 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”.

Kada je u pitanju veličina manometra, postoje manometri različitih prečnika. Najčešći prečnici  manometara su: ø40,ø50, ø63, ø80, ø100, ø160 i ø250 mm. Prečnik manometra razlikuje se od modela do modela, neki modeli su ponuđeni u različitim veličinama dok neki imaju samo u nekim određenim veličinama.

NAJZASTUPLJENIJI TIPOVI

Standardni manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline. Veličina ovog tipa manometra kreće se od ø40 do ø160mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 60C. 

Postoje i standardni manometri punjeni glicerinom koji su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u otežanim uslovima rada pri pulsiranju radnig pritiska ili pri spoljašnjoj vibraciji instrumenta.

Manometri za tehniku zavarivanja i tehničke gasove namenjeni su ugradnji na uređaje i instalacije za regulaciju i merenje pritiska tehničkih gasova. Postoje dve veličine ovog tipa manometra od ø50 i ø63mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 60C.

Manometri za hemijsku i prehrambenu industriju namenjeni su merenju pritiska tečnih i gasovitih agresivnih fluida u agresivnim sredinama. Izrađuju se u više veličina od ø63 do ø160mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 200C. Izrađuju se u aksijalnoj (od nazad) ili radijalnoj (od dole) izvedbi od nerđajućeg čelika.

Postoje i modeli za hemijsku i prehrambenu industriju koji su punjeni glicerinom namenjeni merenju pritiska tečnih i gasovitih agresivnih fluida u agresivnim sredinama.

Manometri za guste i zaprljane fluide namenjeni su merenju pritiska u gustih i zaprljanih fluida u zavisnosti od uslova rada sa ili bez glicerinskog punjenja. Izrađuju se u više veličina od 63, 80,100,160 mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 150C. Priključak je u radijalnoj I aksijalnoj  izvedbi od mesinga ili od nerđajućeg čelika.

Manometri za rashladnu tehniku namenjeni merenju pritiska u sistemima za hlađenje u zavisnosti od uslova rada sa ili bez glicerinskog punjenja. Izrađuju se u više veličina od 63, 80,100,160 mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 150C. Priključak je aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) izvedba od mesinga ili od nerđajućeg čelika.

Termomanometari namenjeni su merenju temperature i pritiska vode u sistemima grejanja. Izrađuje se u veličini od 80mm. Priključak je aksijalna (od nazad) ili radijalni (od dole ), izvedba od mesinga.

Manometri za mazut namenjeni merenju pritiska u sistemima skladištenja i transporta mazuta. Izrađuju se u više veličina od 63, 80,100 mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C. Priključak je aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) izvedba od mesinga ili od nerđajućeg čelika.

PROIZVODNJA SVIH VRSTA MANOMETRA

Sada kada znamo koje vrste manometra postoje, dolazimo do pitanja gde ih možemo poručiti. Ukoliko vam je potreban neki od gore navedenih tipova manometra, posetite sajt kompanije “Fadip – Merna tehnika doo” i informišite se detaljnije o svakom navedenom tipu.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije i za sva pitanja vezana za poručivanje, kontaktirate njihovo stručno osoblje koje će vam olakšati posao i izaći u susret.