Razvoj tehnologije omogućio je prevođenje tekstova u par klikova, bilo kroz komuniciranje sa frilenserima ili uz pomoć korisnih softvera. Međutim, verujemo da će vas naredna lista prednosti saradnje sa profesionalcima uveriti da je angažman agencije za prevođenje jedino ispravno rešenje. 

Profesionalni tim stručnjaka

Surova realnost prevodilačkog biznisa je da na deset prosečnih prevodilaca ide jedan veoma dobar, dok je onog vrhunskog – izuzetno teško pronaći. Upravo zbog toga je, sasvim izvesno, veliki broj današnjih uglednih agencija za prevođenje dokumenata, u prošlosti prešao dug i trnovit put kako bi oformio pouzdan i profesionalan tim prevodilaca. Uzimajući u obzir kvalitet ponude ili rezultata saradnje, uloženi trud se definitivno isplaćuje. 

Kvalitetan prevod 

Glavni razlog zbog kojeg bi angažman agencije za prevođenje dokumenata morao biti vaš izbor jeste obezbeđivanje kvalitetnog proizvoda. Profesionalni prevodilac će interagovati sa tekstom, verno i elokventno preneti značenje svake rečenice te oblikovati tekst koji je najbliži izvornom – i to sve uz poštovanje kritičnih rokova klijenata.

Poštovanje ugovorenih rokova

Jedna od najvećih prednosti profesionalnih prevodilaca jeste sposobnost da isporuče kvalitetan prevod bez prekoračenja ugovorenih rokova. Tim stručnjaka prevodilačke agencije se sastoji iz nekoliko članova, tako da su u stanju da za jako kratak vremenski period prevedu veliki broj dokumentacije. Dosta toga, naravno, zavisi i od same gužve u rasporedu ili kompleksnosti izvornog teksta, ali svakako vredi napomenuti profesionalni pristup prevodilaca. 

Specijalizovani prevodioci agencija 

Specijalizovani prevodioci su ključni u osiguravanju vrhunskih prevoda u različitim poslovnim oblastima ili industrijskim sektorima. Njihovo duboko razumevanje specifičnih termina, fraza i konteksta omogućava precizno prevođenje raznovrsnih materijala – od pravnih dokumenata, pa sve do tehničkih specifikacija  ili marketinških tekstova. Najvažnije od svega, lokacija ne predstavlja nikakvu prepreku, jer se prevođenje može obaviti i online.

E-prevođenje tekstova

Mogućnost online prevođenja dokumentacije je takođe jedna od najvećih prednosti angažmana profesionalnih agencija. Ukoliko se odlučite za ovakvu vrstu usluge, jedino što će biti potrebno jeste da skenirate ili fotografišete dokumentaciju te da istu pošaljete na poslovni mejl agencije. Po želji ili potrebi, prevod možete dobiti u fizičkom ili pdf formatu. A cena ovog prevoda se može proveriti na ovoj stranici.

Višejezični projekti

Uzmimo za primer da radite na projektu od velikog značaja za vašu firmu, koji se prevodi na pet različitih jezika. Angažmanom frilens prevodilaca ne samo da ćete morati da razmišljate o kvalitetu prevoda, već ćete morati da se nadate  da će svih pet prevodilaca isporučiti svoje prevode na vreme. Verovatnoća da postignete oba cilja sarađivajući sa neiskusnim prevodiocima je izuzetno mala, tako da je ovo još jedan od razloga zbog kojih je angažman agencija za prevođenje jedino ispravno rešenje. Da ne govorimo tek o riziku koje bi sa sobom donelo eventualno prevođenje uz pomoć softvera. 

Softveri ne mogu biti uvek korisni

Zbog izuzetnog poverenja koje pojedinci imaju u softvere za prevođenje, susretanje sa lošim prevodima filmova, članaka, profesionalne dokumentacije pa čak i knjiga, u današnjem vremenu uopšte nije retkost. Naravno, softveri za prevođenje mogu biti korisna alatka, ali samo ukoliko se radi o prostim rečenicama ili  osnovnim terminima. Kada je reč o prevođenju akademskih tekstova, pravne dokumentacije i sveukupno kompleksnog štiva –  prevodi uglavnom postaju bukvalni i isprogramirani te se vrlo često gubi istinski kontekst priče. Shodno tome je, angažman profesionalne agencije za prevođenje dokumenata, najsigurniji izbor svake firme ili pojedinca. 

Raznovrsne prevodilačke usluge

Raznolika ponuda prevodilačke agencije je jedan od najuverljivih razloga zbog kojih bi trebalo sarađivati sa ovim profesionalcima. Ona uglavnom obuhvata:

  • Prevod dokumenata sa overom sudskog prevodioca.
  • Simultano prevođenje
  • Konsekutivno prevođenje 
  • Usmeni prevod kod javnog beležnika.
  • Oprema za konferencijsko prevođenje.
  • Prevod i titlovanje filmova.
  • Usluga turističkog vodiča na stranom jeziku.

Agencija za prevođenje dokumenata pruža usluge na preko dvadeset svetskih jezika, što je definitivno ogroman plus. 

Lekturisan i overen tekst

Prevodioci agencija za prevođenje, sem pisanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja, vrše i prilagođavanje teksta jezičkim, kulturnim i tehničkim normama ciljne grupe. Ovaj proces se sastoji iz tri faze (korektura, lektura i lokalizacija) i na njemu najčešće radi više lingvista. Klijent dakle, dobija formatiran, overen i lekturisan dokument spreman za primopredaju.

Prednosti višegodišnjeg ugovora

U slučaju potpisivanja višegodišnjeg ili pak trajnog ugovora sa prevodilačkom agencijom, ostvarićete veliki broj benefita. Pre svega, izdaci za saradničku firmu ili brend će biti značajno niži u poređenju sa regularnim cenama za pojedince. Stalna saradnja će vas nadalje lišiti konstantog objašnjavanja na šta sve treba obratiti pažnju prilikom prevođenja, a svakako vredi istaći i mogućnost bližeg upoznavanja i druženja sa saradnicima. 

Prevodilačke agencije važe za  zlatnog posrednika koji se trudi da svakog klijenta reprezentuje u najboljem mogućem svetlu. One su definitivno pravi izbor za svakog!