Postoje razne situacije kada nam u konverzaciji sa inostanstvom treba ne upitno tačan prevod, apsolutno veran originalu. Da li svaki profesionalan prevodilac i može da garantuje da je prevod potpuno isti? Tu na scenu stupa sudski tumač.

Šta je sudski tumač?

Sudski tumač je prevodilac koji ima licencu za prevod koju mu daje Ministarstvo Pravde. Time ovaj državni organ garantuje da je sudski tumač kvalifikovan da prevede tekst bez greške.

Kod nas su najtraženiji sudski tumači za engleski, nemački ali se traži i sudski tumač za ruski jezik. Prevodi se sve što je potrebno od ličnih dokumenta, finansijskih podataka, medicinske dokumentacije, tehničke dokumentacije…

Ma koliko svako od nas poznavao neki jezik, kada je reč o prevodu koji se usko vezuje za određeno zanimanje jako je puno fraza i izraza koji zahtevaju detaljno poznavanje materije. Iako je moguć prevod isti dan, vrlo često je potrebno temeljno istraživanje o tome kako da se svaki detalj prevede tako da i na drugim jezicima to tačno tako znači. Najčešći primer komplikovanog prevoda je prevod diploma koje imaju drugačiju klasifikaciju kod nas i u inostaranstvu.

Ko traži licenciran prevod?

Licenciran prevod mogu tražiti privatna lica i kompanije ali će ih sigurno tražiti zvanični državni organi u inostranstvu i ambasade kao njihova predstavništva. Kada sudski tumač svojim potpisom i pečatom potvrdi da je prevod dobar komunikacija se temelji na dobrom osnovu.

Internacionalne kompanije traže overen prevod kada šalju podatke od velike važnosti poput osnivačkih papira, standarda, normativa…a sve to sudski tumač može da prevede.

Najširu oblast za prevođenje rade sudski tumači za engleski jer se prevodi sve bez izuzetka. Licencirani prevodilac za Nemački ima mnogo više posla u oblasti prevoda ličnih dokumenata i CV propratnih papira jer je to traženo kada se konkuriše za rad u ovoj zemlji. Sudski tumač za ruski jezik ima posla i u oblasti prevoda ličnih dokumenata jer mnogi radnici idu na privremeni rad ali prevode često i tehničku dokumentaciju koju naše firme koriste na konkursima za dozvole za rad u Rusiji.

Još nekoliko podataka…

Sudski tumač je zakonski obavezan na čuvanje podaka pa je to velika prednost kada se podaci od velike važnosti moraju poveriti nekom na prevod.

Prevodilačke agencije su najbrojnije u glavnom gradu a svaka od njih ima na desetine kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača. Ako ste iz udaljenijih mesta dovoljno je da pretražite kategoriju „prevodilačka agencija Beograd“ i da odaberete onu koja pruža prevod na jezik koji vam treba. Elektronski im pošaljete sve papire za prevod i dobićete ih natrag prevedene takođe na e-mail. Na taj način prevodilačke agencije su dostupne svima lako i širom naše zemlje.

Cene prevoda se formiraju na upit. U glavnom se obračunavaju po broju strana koje se prevode, ali ukupan iznos zavisi i od oblasti koja se prevodi, njene težine, da li je potrebno angažovanje sudskog tumača, da li je prevod hitan…

Sudski tumači su mali ali bitan segment prevodilačke agencije. Svi prevodioci sa iskustvom su kvalifikovani ali iza sudskog tumača stoji Ministarstvo kao potvrda njegove stručnosti i znanja. Tako jezičke barijere ne postoje.

Više o tome kako postati siudski tumač pročitajte u ovom tekstu http://www.akter.co.rs/kako-postati-sudski-tumac/.