Možda vas je nekad zadesila sledeća dilema – treba vam usluga prevodioca, a vi na sajtu prevodilačke agencije ugledate i različite vrste prevodilačkih usluga, uključujući i sudskog tumača.

Kako da znate da li vam je potreban “običan prevodilac” ili prevodilac koji je ovlašćen od strane zvaničnih institucija. Najjednostavnije je poslušati dobru staru poslovicu – ko pita, ne skita. A kad pitate prevodilačku agenciju za savet oko vrste prevoda, pitajte tako da iznesete sve činjenice koje vam se možda i ne čine toliko bitnim.

Od čega zavisi koja vrsta prevoda je potrebna

Kada imate nešto što se treba prevesti sa  jednog na drugi jezik, potrebno je pre svega utvrditi koja je to vrsta teksta i tek onda angažovati prevodioca. Naime, nije isto ako treba da prevedete nešto što ste vi napisali ili što je neko vama napisao, i ako je to neki dokument koji je izdala neka zvanična institucija, koji je zaveden pod nekim brojem u registru i overen pečatom. U tim zvaničnim situacijama potreban vam je sudski tumač. Njegov posao je da takva dokumenta verodostojno prevede i da ih overi svojim pečatom kao znak da je prevod jednak originalnom dokumentu.

I usmeno i pismeno prevođenje sudskog tumača

Postoje situacije u kojima je potrebno da prevodilac prisustvuje uživo i da na neki način bude svedok i zvanično lice kada se sklapa, recimo, neki poslovni dogovor ili ugovor, odnosno kada se zaključuje brak između ljudi koji ne govore istim jezikom, tj. nije im isti maternji. To je zato što se takvi e situacije završavaju potpisivanjem dokumenata, koji svim učesnicima moraju biti jasni i na njihovom jeziku.

Kada je neki dokument potrebno odneti nekoj zvaničnoj instituciji u inostranstvu

Često se dešava da se u inostranstvo odlazi radi posla ili školovanja i to sa sobom nosi i neke obaveze koje u pravnom smislu moraju da se završe. Naime, kada je potrebno da apliciramo za neki posao u firmi ili da se upišemo u neku obrazovnu ustanovu, to podrazumeva dokumenta koja treba priložiti – od ličnih dokumenata, pojedinih rešenja, izjava, ugovora, notarskih ovetenih dokumenata…). Sve to je u nadležnosti sudskog tumača, odnosno sve to mora proći kroz njegove ruke.

Sudski tumač za hrvatski jezik i sve ostale južnoslovenske jezike

Iako nam je možda danas manje neobično da nam je potreban prevodilac a kamoli sudski tumač za hrvatski jezik ili bilo koji od jezika naših suseda, te usluge su vrlo često potrebne zbog i dalje jakih veza i saradnje među državama. Ima dosta saradnje u pogledu biznisa, a zatim u nekim inovinsko pravnim odnosima, pa i naravno onim privatnim. Cena za usluge sudskog tumača u Beogradu zavisi od toga koja dokumenta treba prevesti, koliko ih je, ali i koji je rok za izradu. U agenciji ABC prevod možete sve to uraditi po najpovoljnijim uslovima, sa sigurnošću da će svaki prevod biti urađen precizno i profesionalno. A to je ono što nam je i kod prevoda dokumenata najpotrebnije – da ne dođemo u situaciju da nam neki planovi i važni životni događaji propadnu zbog nekog slova na papiru.