Šta je koučing

Koučing je uspešna tehnika za rad na sebi. Ova tehnika pomaže u razvijanju životnih veština. Zahvaljujući različitim životnim veštinama dolazi do ličnog razvoja i osoba postiže uspeh i veće zadovoljstvo sobom i svojim životom. Koučing se koristi kako za unapredjenje poslovnog tako i privatnog života. 

 

Kada koučing pomaže 

Tokom života nailazimo na mnogobrojne situacije u kojima treba da se uhvatimo u koštac sa problemima i da se prilagodimo promeni koja dolazi. Tada je korisno da nas neko usmeri i ohrabri.  Važno je da nam olakša sagledavanje trenutnog stanja i pomogne u definisanju ciljeva. 

Poztoji više situacija u kojima koučing može da pomogne. Koučing pomaže u razvijanju liderskih veština, rešavanju problema u timovima i konfliktnim situacijama,.. Zatim, kouč može da pomogne u pravljenju biznis planova, u testiranju poslovnih ideja, pripremi za uspešan razgovor za posao, važan intervju ili prezentaciju,..  

U privatnoj sferi kouč može pomoći u najrazličitijim stresnim životnim situacijama, prilikom donošenja važnih životnih odluka, definisanju prioriteta, u borbi sa konflikatama, mentalnim blokadama i lošim uverenjima, lošom organizacijom, nedostatkom samopouzdanja ili motivacije,…. 

Jednostavno rečeno uz pomoć kouča osoba postaje svesnija sebe, svojih odluka, onoga što želi i hrabrija da preduzme konkretne akcije na svom putu samorazvoja i stvori sebi život kakav želi. 

 

Kako izgleda proces koučinga

Koučing je seansa jedan na jedan u kojoj kouč i klijent razgovaraju. Tokom koučing seanse kouč postavlja precizna pitanja svom klijentu i tako ga usmerava da on sam dodje do potrebnih uvida. Trudi se da aktivno sluša klijenta, da mu pruži potrebnu podršku i da daje  feedback. Važno je da pitanja budu dobro struktuirana i da usmeravaju klijenta ka cilju i rešenju. 

 

Pored razgovora, tokom seanse, rade se različite tehnike i vežbice koje služe da klijent otkrije ono što bi voleo da bude, šta bi voleo da radi ili da ima u svom životu. Takodje, u koučing procesu otkrivaju se modeli i ponašanja koja dovode do cilja i uspeha. 

 

Uz koučing tehnike podiže se motivacija klijenta i omogućava mu se sticanje dodatnih uvida koji su mu potrebni za rešavanje situacije koja ga tišti i koju želi da razreši. Klijent otkriva svoje istinske vrednosti, dobija podršku u planiranju svoje budućnosti, razbija svoja ograničavajuća uverenja i uči kako da iskoristi sve svoje resurse i potencijale koje ima u sebi.  

 

Kako je nastao koučing

Reč koučing se spominje još u engleskom rečniku iz 1830. godine. Od tada se i ovaj termin i sam proces koučinga menjao. Može se reći da je zahvaljujući NLP-u (Neuro Lingvističkom Programiranju) i njihovim tvorcima R.Bendler i Dz. Grindler koučing počeo značajno da se razvija. Danas postoje različite kouč tehnike i sertifikovane obuke, kao i centri i akademije za obučavanje budućih koučeva. Velika pažnja se poklanja obuci i razvoju kvalitetnih budućih koučeva.  Pored grube podele na life koučeve i biznis (koja je veoma razvijana, popularna je i profitabilna) sve više se razvijaju i uskostručni koučevi za liderske veštine, savladavanje stresnih dogadjaja, za novopečene roditelje, adolescente,…