U Evropskoj Uniji se propisima regulišu čak i najsitniji detalji pa je propisima rešen i  način skladištenja i prevoza robe. Euro palete su jedan od načina za propisno prevoženje koji se koristi u svim zemljama i bez kojih se roba ne može izvesti u EU.

Kakve su to palete, koja je njihova svrha i zašto su toliko korisne? Zašto se polaže toliko pažnje na način pakovanja kabastog materijala?

Potražite odgovore u tekstu koji smo spremili za vas.

Šta su to palete i po čemu se Euro palete razlikuju?

Palete su platforme koje se najčešće prave od drveta i služe za lakše pakovanje i prenos kabaste robe. Ni Euro palete nisu drugačije samo se one prave prema propisima evropske asocijacije za palete i samo takve palete mogu biti korišćene na području Evropske Unije i svih zemalja.

Ne samo da se propisuje debljina drveta već i tačne dimenzije svih elemenata, razmak među daskama i vrsti eksera koji se koriste pri zakivanju. Zvuči prilično detaljno i rigorozno propisivanje, ali se ovako dobija masovna proizvodnja modela koji ima tačno određenu nosivost i mogućnost za  pakovanje i slaganje.

Poznate su i kao EUR, EPAL i dolaze u dimenzijama 80x120X14,4 cm i težini od samo 25 kg. Površina palete je nešto manja od kvadratnog metra, tačnije 0,96 m2. gornje daske imaju obavezne dimenzije od 14,5X10 cm.

Propisano je i da se prave se od drveta koje je potpuno zdravo, a sadržaj vlage ne sme preći 22 % od ukupne težine drveta. Sve daske se prave od jednog komada drveta i tako se dobija tačno određen kvalitet ovog modela.

One se i posebno obrađuju i prave da izdrže ne samo fizičko opterećenje, već i vlagu i toplotu pa iako su od drveta, čine odličnu podlogu za svaku vrstu robe koja se prevozi ili skladišti. Napravljene prema sertifikatu mogu imati veliku nosivost, čak i do 1.500 kg na jednoj paleti.

Na kraju, samo Euro palete imaju pečat koji jasno pokazuje da su platforme napravljene prema svim propisima i samim tim su pogodne za transport robe.

Dve klase EPAL paleta

U I klasu spadaju palete koje su svetle, prvi put su u upotrebi i dobijaju se direktno od proizvođača pri prevozu robe. Najčešće su vidljive kod prehrambene, farmaceutske i hemijske industrije gde je važno da se ispoštuje visoka sanitarna bezbednost pa se uvek koriste nove Euro palete.

Kada palete potamne, postanu vidljivi tragovi korišćenja i opterećenja, takve vrste spadaju u II klasu EUR paleta. I dalje se mogu koristiti jer nisu oštećene pa da ne podnose opterećenje, ali se koriste za prevoz robe koja ne zahteva nove palete.

Kada se nakon višestruke upotrebe stvore oštećenja, Euro paleta se ne baca, ona se popravlja, daske se menjaju pa se štedi materijal, a nosivost i funkcija je u potpunosti vraćena.

Zašto su ovakve palete korisne?

Euro palete su standardizovane vrste paleta koje su nastale za potrebu železničkog transporta 1961.godine. na taj način se dobijalo optimalno popunjavanje vagona, uz pravilno raspoređivanje tereta i lakši prevoz pa su vrlo brzo postale standard koji se traži.

Napravljene od kvalitetnog materijala i jasne nosivosti se onda uvek pakuju adekvatno pa nema problema u transportu i nošenju tereta što je velika prednost za bezbedan transport velikog tereta.

Osim toga, svo opterećenje se nalazi na paleti, odignuto od zemlje pa se tako može složiti i osetljiva roba i biće bezbedna u magacinu i tokom transporta. Pakovanje je lakše jer se palete mogu zaštiti i sa strane i odozgo, a da se lako prevoze i osetljive i manje osetljive robe.

Palete su odlične i za pomeranje tereta uz pomoć viljuškara ili drugih mašina pa je i utovar i istovar lak i jednostavan. Za to je odgovorna i činjenica da se palete opterećuju do 1.500kg pa standardizacija značajno pomaže da se transport ubrza, a skladištenje isplanira na najbolji način.

Jeftin sistem za pakovanje je još jedna velika prednost jer palete nisu skupe, razmenom ih dajete i vraćate pa se kasnije ne ulaže previše, a transport se obavlja nesmetanim tempom. To je veliki činilac koji pojeftinjuje transport, a samim tim čini i da ceo biznis bude mnogo isplativiji na duži posmatrani period.

Sa Euro paletama se dobija jasna slika kako se uz mala poboljšanja mogu dobiti veliki učinci u svakom obliku poslovanja. Standardizacijom u proizvodnji se dobio uvek odličan kvalitet i očekivana nosivost što olakšava planiranje transporta i čuvanje robe.

Da li ste znali koliko su korisne palete i da postoje standardi po kojima se prave? Da li ste znali šta su EUR palete?