Sistematski pregled za odrasle je pažljivo osmišljen set pregleda koji omogućava kompletan uvid u zdravstveno stanje osobe. Preporučuje se da ga obave jednom godišnje sve osobe starije od 40 godina.

 

Zašto je važan sistematski pregled?

Svaki čovek prirodno želi dug životni vek i zdravstveno stanje koje omogućava kvalitetan život. Da bi to bilo moguće neophodno je kontinuirano imati uvid u zdravstveno stanje i preduzimati sve potrebne mere lečenja kada dođe do promene.

Da bi lečenje bolesti bilo efikasno, najvažnije je da se dijagnostika obavi sistematično, pouzdano i NA VREME. Nije potrebno da vas nešto boli da biste se javili na pregled. Iskustva iz bogatih evropskih zemalja govore da preventivni pregledi značajno utiču na produžavanje životnog veka.

Šta sve uključuje sistematski pregled?

Sistematski pregled za odrasle uključuje detaljan pregled svih vitalnih oragana i krvnih sudova ultrazvukom sa opcijom kolor dopler.

Najpre se ispituje funkcija srca putem EKG snimanja, ultrazvukom i kolor doplerom srca i koronarnih arterija. Protok krvi kroz krvne sudove vrata se radi ultrazvukom (ultrazvuk karotida) i spada u jedan od posebno važnih pregleda koji mogu otkriti rizik od pojave moždanog udara. Značajan je i kolor dopler abdominalne aorte, kao i pregled dubokih vena nogu zbog provere postojanja tromboze i drugih bolesti dubokih krvnih sudova.

Ultrazvuk sa kolor doplerom glave – odnosno transkranijalni kolor dopler otkriva sve promene na krvnim sudovima glave.

Sledi spirometrija radi provere funkcije pluća i pulsna oksimetrija kojom se proverava nivo kiseonika u krvi.

Ultrazvuk štitne žlezde otkriva sve promene na ovoj važnoj žlezdi smeštenoj u vratu, kao i stanje paraštitne žlezde i lokalnih limfnih čvorova.

Ultrazvuk štitne žlezde

Ultrazvukom abdomena se utvrđuje struktura, oblik, pokretljivost, funkcije i prisutne promene na jetri, slezini, pankreasu, žučnoj kesi i žučnim putevima, abdominalnim limfnim čvorovima, bešici, bubrezima i mokraćnim putevima, stanje trbušnog zida, kao i prisustvo slobodne tečnosti u abdomenu. Ultrazvuk abdomena otkriva na stotine bolesti organa stomačne duplje još u ranoj fazi razvoja.

Ultrazvuk male karlice je nazamenljiv za proveru stanja prostate kod muškaraca, materice i jajnika kod žena, lokalnih limfnih čvorova, kao i mokraćnih puteva.

Ukratko, sistematski pregled uključuje sledeće preglede:

 1. Opšti lekarski pregled
 2. EKG snimanje srca
 3. Spirometrija
 4. Pulsna oksimetrija
 5. Ultrazvuk štitne žlezde
 6. Ultrazvuk dojke i limfnih žlezda pazuha
 7. Ultrazvuk abdomena
 8. Ultrazvuk male karlice
 9. Ultrazvuk testisa
 10. Ultrazvuk srca i koronarnih arterija
 11. Ultrazvuk karotida (arterija u vratu)
 12. Ultrazvuk krvnih sudova glave
 13. Ultrazvuk dubokih vena nogu
 14. Labratorijske analize

Važne laboratorijske analize

Na osnovu detaljnih analiza krvi i urina možemo da dijagnostikujemo mnoštvo bolesti i zdravstvenih stanja koja zahtevaju praćenje ili dalju dijagnostiku.

Sistematski pregled uključuje sledeće laboratorijske analize:

 • Pregled urina
 • Krvna slika sa leukocitnom formulom
 • Sedimentacija
 • Gukoza
 • Kreatinin
 • Urea
 • Holesterol (LDL i HDL)
 • Trigliceridi
 • Enzimi AST i ALT

Kako se izvodi?

Pacijent treba da dođe ujutru pre doručka, kada će predati prvi jutarnji urin i dati krv na analizu. Zatim sledi kompletan lekarski pregled, EKG snimanje srca, spirometrija, merenje nivoa kiseonika u organizmu. Potom se ređaju gore nabrojani ultrazvučni pregledi.

Potrebno je da pacijent iznese lekarima sve simptome bolesti koje oseća, ali i da ukaže na prethodne bolesti i operacije koje je imao. Od velike važnosti je navesti detaljno sve lekove koji se trenutno koriste ili su se koristili u prethodnim mesecima. Nakon završenih pregleda pacijent će dobiti vrlo opširan lekarski nalaz u kom su navedeni svi pregledi, sa ultrazvučnim snimcima, EKG isečkom i laboratorijskim analizama.

Pacijent će dobiti predloge za terapije ukoliko za tim postoji potreba i sugestije za dalje lečenje i dodatnu dijagnostiku.

Priprema za sistematski pregled

Imajući u vidu da se tokom sistematskog pregleda obavlja i ultrazvuk abdomena, potrebno je izvršiti malu pripremu dva dana pred pregled. Potrebno je izostaviti iz ishrane namirnce koje nadimaju kao što su kupus, grašak, boranija, sočivo i pasulj. Na dan pregleda, obzirom da se uglavnom obavlja ujutru, izostavite, odnosno odložite doručak dok se ne završi ultrazvuk abdomena i uzimanje krvi za analizu.

Rezultati

Laboratorijski rezultati stižu u Polikliniku Dr Rončević kroz nekoliko sati, kada ćete biti pozvani na dalje preglede. Svi lekarski nalazi (EKG, ultrazvučni nalazi) biće dostupni odmah nakon pregleda i pacijent će dobiti jednu objedinjenu sliku svog zdravstvenog stanja isti dan.

Iskoristite veliku akciju Poliklinike Dr Rončevć i umesto 27.600 sve ove preglede i analize platite samo 12.300 dinara!

Za sve informacije u vezi sistematskog pregleda pozovite telefon: +381 63 384 940.