Ranije je PLC bio jedini način za kontrolu u industrijskoj automatizaciji. Danas su dostupni industrijski PC računari inženjerima, ali i soft PLC i panel PC računari. Međutim, iako ima mnogo novih opcija, evo koje su još uvek značajne prednosti upotrebe PLC kontrolora.

Jedna od prvih prednosti koja se izdvaja jeste programiranje. Iako je danas mnogo inženjera koji nakon završenog fakulteta odlično vladaju strukturnim programskim jezicima i koji su vični za C i C ++, ipak ima mnogo onih koji bi samo da upotrebljavaju ladder logiku pogotovu ako se koriste aplikacije koje imaju manji broj U/I tačaka.

Međutim, ima i onih aplikacija koje su jednostavne na samom početku, ali kako se dalje razvijaju i rastu, PLC platforma se proširuje, a to znači da će mnogo manje truda biti potrebno za dalja programiranja. Na primer, kompanija Mitchubishi pruža opciju programiranja PLC-a u tzv. C ++ kako bi objedinio programski jezik visokog nivoa i fleksibilnu hardversku platform. Takođe, ove opcije za progrmairanje dostupne su i na PC platformi, ali je nivo prilagodljivosti, modularnosti i proširicanja koje imaju alati za PLC mnogo veći.

Povezivanje sa drugom opremom koja služi za automatizaciju

Jedna od značajnih prednosti PLC-a ogleda se i u njegovoj integraciji sa drugom opremom. Većina inženjera automatike nema razloga da radi van jednog dobavljača, pogotovu ako se radi o dobavljaču koji može da odgovori na sve zahteve koji su u vezi sa servo pogonima, frekventnim regulatorima, robotima, HMI, motion kontrolorima, safety aplikacijama, niskonaponskim mrežama za distribuciju ili i za upravljanje potrošnjom struje kao i CNC sistemima. S obzirom na to da su ove komponentne dizajnirane tako da sve zajedno rade, onda su inženjerima dostupne sve prendosti kje tzv. “uključi i radi” integracija ima.

Ima i dobavljača koji poseduju industrijske PC računare i koji nude slične proizvode, ali taj broj dobavljača nije veliki. Ipak, pravi je izazov kada treba da se integrišu komponente koje su različiti proizvođači napravili.

Ako je PLC moderan, onda se jednostavno integrišu hardveri drugih proizvođača. A da li je to slučaj is a integracijom na PC platform? Da li će sigurno raditi driver za module različitih prozvođača? A da li će biti dovoljno truda uloženo kako bi se sistem konfigurisamo samo su neke od dilemma sa kojima se inženjeri suočavaju. Ipak, najzbačajnije je da li će biti osigurana kompatibilnost upravljačke platforme za vreme njenog radnog veka.

Mogućnosti PLC-a

Kada je reč o performansama i snazi, Mooreov zakon koji se tiče razvoja računara isto se odnosi in a PC i na PLC. Mnogi zaboravljaju da je veoma snažan računar moderan PLC. Ako se uporedi najnoviji model koji je Mitsubishi proizveo, onda je jesno da je reč o 150 puta bržem sistemu nego što je to sluča jsa prvobitnim sistemom.

Da je moderni PLC moćan govori i njegova brzina kojom se izvršavaju instrukcije, pri čemu se najnoviji modeli mogu pohvaliti brzinom izvršavanja koja je kraća od jedne nano sekunde. Iako je može moguće i da PC bude iste efikasnosti, ipak PLC ovu brzinu ima čim se pusti u rad zahvaljujući kojoj se postiže mnogo bolji odziv upravljačkog sistema.