Ako biste se zatekli u nekom kvizu znanja i jedno od postavljenih pitanja za glavnu nagradu se odnosi na pitanje iz elektrotehnike ili mehanike kolika je šansa da biste znali tačan odgovor? Čovek koji se bavi prosečnim zanimanjem u Srbiji nema puno dodirnih tačaka sa strujom i elektrotehnikom i može imati samo neko osnovno znanje. 

A često pitanje koje se može susresti u tim kvizovima odnosi se upravo na primere najprostijih električnih uređaja. Jedan od njih je i transformator. 

Možda ste do sada čuli za taj pojam, ali nista znali šta to znači i gde se koristi, a postoji mogućnost da nikada niste ni čuli za isti. Zato u nastavku teksta možete da se informišete šta su to transformatori i gde se koriste. 

Definisanje pojma

Kao što je već gore navedeno reč je o jednom od najprostijih električnih uređaja. Nastao je davne 1831. godine u radu Majkla Faradeja poznatog engleskog eksperimentalnog i optičkog fizičara ali i hemičara koji je svojevremeno bio i član Kraljevskog društva. On tada nije imao na umu konkretnu namenu i primenu transformatora u praksi, već je njegova ideja bila da pomoću njega prikaže princip rada elektromagnetne indukcije. 

Prvi praktični uređaj razvio je inženjer Vilijam Stenli, a ne možemo a da ne pomenemo i Nikolu Teslu koji je dao svoj značajan doprinos kada je 1891. godine izumeo Teslin kalem. Reč je o visokonaponskom rezonantnom transformatoru koji ima vazdušno jezgro za generisanje vrlo visokih napona na isto tako visokim učestanostima. 

Kao što se može zaključiti on se tokom godina razvijao i za njegov današnji oblik i praktičnu primenu zaslužno je mnogo inženjera i ostalih stručnjaka koji su ga svojevremeno unapređivali. 

A što se tiče definicije mogli bismo reći da se radi o električnom uređaju koji funkcioniše tako što treba da transformiše energiju iz jednog kola u drugo pomoću elektromagnetne indukcije. 

Princip rada 

Još jednostavnije rečeno ovi električni uređaji služe za to da se vrši promena napona i jačine naizmenične struje. Da bismo mogli da razumemo princip rada moramo da znamo od čega se sastoje. Osnovne elemente čine primarni i sekundarni kalem i gvozdeno ili magnetno jezgro koje prenosi fluks iz primarnog u sekundarni kalem. 

Ukratko, princip rada zasnovan je na elektromagnetnoj indukciji gde naizmenična struja koja protiče kroz primar stvara promenljivo magnetno polje i tada se u sekundaru javlja indukovana elektromagnetna sila. 

Vrste koje postoje i načini podele

Pre nego krenemo na podelu i kriterijume podele moramo istaći da prema opštoj klasifikaciji električnih uređaja transformatori spadaju u pasivne elektronske komponente i to zbog toga što oni ne proizvodi sami po sebi električnu struju što znači da ne mogu ni da pojačavaju signal. 

Uzimajući u obzir dugu istoriju razvoja i nastanka jasno je da se oni mogu podeliti na mnoge načine odnosno u odnosu na snagu, namenu i praktičnu primenu, u odnosu na napon, učestalost ili način hlađenja, kao i po ulozi. 

Gde su našli praktičnu primenu?

Transformatori su našli široku praktičnu primenu i koriste se svakodnevno za rad različitih uređaja i objekata bez kojih ne biste mogli da zamislite da svet funkcioniše.

Koriste se pre svega za prenos električne energije na daljinu, za visokonaponske prenosne sistema za jednosmernu struju, za snabdevanje energijom iz prenosne mreže ali i za prilagođavanje električnih aparata naponu za koji nisu predviđena itd.