Engleski za odrasle i engleski za decu – jezik je isti, ali je sve ostalo drugačije. Zašto je to tako? 

Pristup u učenju i predstavljanju nečega novog moraju neminovno da se razdvoje u ovim slučajevima, jer, logično je da odrasli drugačije razmišljaju i usvajaju znanje od dece. Međutim, glavna razlika nije u tome, već u činjenici da deca lakše uče, posebno kada su strani jezici u pitanju, jer je njima taj proces učenja jezika prirodan proces, baš kao što je prirodan proces učenje maternjeg jezika. Međutim, period usvajanja maternjeg jezika i vreme koje je dobro za početak učenja nekog stranog, kod većine roditelja izazivaju nedoumicu oko toga kada je pravo vreme da se krene sa učenjem stranog jezika, a da se ne poremeti govorni razvoj deteta u bilo kojem pogledu.

Svaki strani jezik, pa tako i engleski za decu može da se organizuje onog trenutka kada je dete razvilo svoj govorni aparat i kada je pokazalo da ume da se normalno koristi svojim maternjim jezikom. Svakako, već u tom periodu, deca modernog doba pokazuju solidno znanje engleskog jezika koje je uslovljeno određenim crtanim filmovima, pesmama koje se čuju u prolazu ili svakodnevno, govorom iz medija… Sve to utiče na njihovo sticanje znanja koje dolazi prirodno, „upijanjem“ onoga što dolazi iz sredine kojoj pripada, baš kao i sve drugo. 

Kada je najbolje krenuti sa engleskim?

Dete do svoje četvrte godine sposobno je da upamti i usvoji, da se logično koristi sa čak dve hiljade reči poreklom iz nekog stranog jezika što je ozbiljno bogatstvo u vokabularu. Samim tim, engleski za decu se i organizuje u tom periodu, pre četvrte godine, kako bi se ova prirodna sposobnost pamćenja i spontanog usvajanja govora iskoristila na najbolji mogući način. Naravno, u tom periodu se deci ništa ne nameće, već se časovi organizuju kroz igru, zabavu, smeh, muziku, sve ono šta je deci prijatno da rade svakog dana. Kada se u periodu od oko tri godine krene sa učenjem, postavljaju se veoma ozbiljni temelji koji se nešto kasnije ojačavaju i predstavljaju neoborivo znanje i put ka tome da dete bude tečni govornik.

Engleski u predškolskom periodu

Spontano i prirodno usvajanje stranog jezika najbolje je u periodu do četvrte godine, dok ta sposobnost kod odraslog čoveka opada za nekih 80%. Engleski za decu koji je iskoristio rani period za učenje, u predškolskom periodu postaje još bitniji, jer se stapaju igra, prethodno znanje, ali i sposobnost da se znanje počne prihvatati sa razumevanjem. Tada je već moguće kod dece povezati određene pojmove, uz jasno shvatanje njihovog značenja, postaviti određena pravila govora i pisanja, a to sve zajedno čini osnov za savršeno znanje engleskog najkasnije do kraja osnovne škole. 

Engleski za decu je veoma važan, jer se bez imalo muke i bez truda uloženog od strane deteta, usvajaju znanja koja kod starijih nisu jednostavna za savladavanje. Dete uči da govori u želji da komunicira, a onda kada već može da se sporazumeva počinje da uči o pravilima i potrebnom poštovanju jezičke norme, što se uči lako kada je govor već savladan.