Pre ili kasnije svako oseti bol u zglobovima. Kada on počne da remeti normalno dnevno funkcionisanje traži se lek za zglobove. Ne postoji univerzalna terapija koja će dati rezultate pa uspeh lečenja zavisi od slučaja do slučaja.

Ispijanje vitamina, preparati sa kurkumom, pravilna ishrana, izbacivanje alkohola i cigareta su samo neki od načina, ali je važno uključiti i lekare da bi propisali i medicinsku terapiju.

Uzrok bola u zglobovima

Da bi se pronašao lek za bolne zglobove mora se prvo naći uzrok bola jer od toga zavisi i način lečenja.

Degenerativne promene na zglobovima nastaju usled povreda ili dugoročnih nepravilnih pokreta. Najčešće su pogođeni veći zglobovi: kuka, kolena i ramena. Ovakve promene ne ugrožavaju druge zglobove ili imaju sporiju progresiju propadanja.

Onda kada imunitet napadne ovojnicu zgloba i pravi konstantu upalu nastaje autoimuno oboljenje koje izaziva artritis, progresivnu bolest koja zahvata najpre manje zglobove. Ova bolest se lakše leči ako je u začetku jer se adekvatnije usporava progresija koja ostavlja manje posledice na same zglobove.

Lek za zglobove

Na prvom mestu se preporučuje smanjenje telesne mase koja čini veliki problem bolnim zglobovima. Ovo neće izlečiti oboljenje, ali će smanjiti bol i jutarnju ukočenost.

Zglobove pod upalom ne treba opterećivati, ali dobro je da pokreti postoje jer imobilisanost neće doneti nikakvo olakšanje. Fizikalna terapija je jedna od odličnih opcija da se u kontrolisanim uslovima očuva pokretljivost zglobova. Osim usporavanja bolesti, fizikalna terapija je i lek za zglobove koji su ukočeni i bole pri pokretima.

Najčešće se primenjuje kinezi-terapija kao terapija pokretom i daje dosta dobre rezultate kod artritisa i osteoartritisa. 

U lekove za zglobove se ubrajaju i medikamenti, kortikosteroidi i antireumatici koji se ili piju ili ubrizgavaju u sam zglob, a kod artritisa postoji i biološka terapija koja deluje na sam uzrok propadanja zglobova – na preteran imunitetski odgovor.

Pacijentima sa degenerativnim promenama hrskavice preporučuje se i povećan unos kolagena jer je on sastavni deo hrskavice zgloba i pomaže njenom obnavljanju.

Ko propisuje terapiju za upalu zgloba?

Ako se bol i ukočenost ponavljaju tokom dužeg vremena, treba posetiti lekara opšte prakse koji će proceniti da li je potrebno da lekar, specijalista proveri stanje zglobova.

Reumatolog će započeti pretrage, uraditi neophodne analize i na osnovu toga utvrditi stanje hrskavice kao i propisan način lečenja. Tada će uvrstiti i pregled kod fizijatra koji treba da propiše fizikalnu terapiju, vežbe i stepen opterećenja.

Kombinacijom svih lekova za zglobove doći će do postepenog vraćanja pokretljivosti i smanjenja tegoba. Na prvom mestu je važno otkriti zašto se bol u zglobu javlja pa tek onda i koji je stepen oštećenja. Na to će odgovor dati nekoliko specijalista i oni će biti zaduženi i za propisivanje lečenja.

Terapija se nastavlja i kada bol prestane i biće potrebno da je se pacijent pridržava tokom celog života. To je jedini pravi lek za zglobove onda kada jednom krene njihovo propadanje. Savremen način lečenja je pokazao dobre rezultate u usporavanju bolesti i produžavanju kvalitetnog životnog veka što pacijentima daje osećaj da uopšte nemaju tegobe sve dok se pridržavaju terapije.