Elektroencefalografija predstavlja medicinsku metodu koja omogućava precizno merenje električne aktivnosti mozga koja u raznim situacijama može biti od velikog značaja za dijagnostiku ili procenu toka bolesti. 

Na EEG glave lekar neurolog uputiće svakog pacijenta koji se javi sa tegobama čiji se uzroci mogu potencijalno kriti u rezultatima koji se dobijaju ovom metodom. 

Oni su ti koji će proceniti da li je indikovano uraditi ovu analizu koja je često korišćena u neurologiji jer može detektovati sve abnormalnosti moždane aktivnosti uz minimalne neprijatnosti za pacijenta. 

Samo neki od simptoma zbog kojih vas lekar mođe uputiti na EEG glave su: jake i dugotrajne glavobolje praćenje osećajem mučnine i povraćanja, vrtoglavice i nesigurnost pri hodu, dugotrajni problemi sa spavanjem i nesanicom, kod iznenadnog gubljenja svesti, kod epilepsije, ali i ako ste imali povredu glave sa ili bez gubitka svesti. 

Najčešće se koristi u dijagnostici i praćenju različitih vrsta epilepsija

EEG snimanje glave predstavlja nezaobilaznu metodu u dijagnostici epilepsije, ali i kasnije tokom praćenja efekata lečenja i eventualnih napredaka ili pogoršnja stanja. 

Može pomoći kod diferenciranja epileptičnih od neepileptičnih napada kao i kod pojedinih specifičnih epileptičnih sindroma koji mogu imati veliki dijagnostički značaj.

Na osnovu tumačenja rezultata koji se dobiju snimanjem EEG glave lekar specijalista može da zaključi o kojoj vrsti epilepsije se radi kod pacijenta. To znači da može utvrditi da li su promene generalizovane (a to znači da se javljaju iznad čitave površine mozga u isto vreme) ili se ipak radi o foklanim promenama koje se javljaju samo na delu površine mozga. Ovo je važno zbog određivanja adekvatne terapije za kontrolu i lečenje bolesti. 

Kod sumnje na degenerativne promene mozga

Ovde se pre svega misli na degenerativna oboljenja mozga koja značajno utiču na svakodnevno funkcionisanje, a tu spadaju demencija, Parkinsonova bolest i tome slično. 

Može poslužiti i kao pomoćni dijagnostički metod u otkrivanju oboljenja mozga poput tumora, encefalitisa (zapaljenje moždanog tkiva) i drugih disfunkcija mozga koja mogu imati različite uzroke (encefalopatija) pa i različitih oblika senilnosti. 

Sve je češće uspostavljanje dijagnoze demencije kod starije populacije, a neretko se dolazi i do dijagnoze Alchajmerove bolesti koja ima vrlo karakteristične promene vidljive na moždanom polju koje se mogu vidite na snimku EEG-a.

Ovaj metod može pomoći i u otkrivanju upale mozga odnosno herpes encefalitisa. 

Kod različitih trauma glave

Snimanje EEG glave preporučuju se i kod drugih stanja, povreda glave ili simptoma koji mogu ukazivati na neke promene u moždanim talasima. 

Tu spadaju nesigurnost pri hodu, gubitak svesti, problemi sa pamćenjem ili slabija prostorna orijentacija, zatim nesanica i vrtoglavica kao i u slučajevima dugotrajnih, jakih i učestalih glavobolja.  Njima treba dodati i neke oblike neuobičajenog ponašanja koja mogu biti znak upozorenja i to zagledanje i odsutnost, neobični pokreti šaka, ruku ili usana ili jednostanovno neuboičajne gestikulacije.

Čak i gubitak svesti koji se desio jednom ili se ponovio više puta, a lekarima kojima se lice obraćalo za pomoć nije utvrdilo tačan uzrok tome, ova metoda može dati odgovor na pitanje.

Pomoću EEG-a mogu se utvrditi i eventualna oštećenja moždanog tkiva usled neke povrede ili moždanog udara. Ali mogu biti i korisna metoda za praćenje moždane aktivnosti kod pacijenata u komi, a može omogućiti i utvrđivanje moždane smrti.