Savremeni način gradnje odlikuje veća efikasnost i bolja ušteda na svim nivoima. Jedan od primera savremene gradnje koja objedinjuje brojne prednosti i pozitivne aspekte jeste montaža sendvič panela. Ovaj termoizolacioni sistem sa razlogom postaje jedan od najpopularnijih izbora kada je reč o termo i zvučnoj izolaciji, što ne čudi s obzirom na njihovu ekonomičnost i brojne druge karakteristike koje možete pročitati dalje u tekstu. 

Sendvič paneli spadaju u savremena i inovativna rešenja gradnje, odnosno, materijal koji umnogome doprinosi ekonomičnoj gradnji sa izvrsnim rezultatima. Termoizolacioni sloj kakav je sendvič panel je veoma efikasan u građevinskoj industriji. U nastavku pročitajte detaljnije karakteristike sendvič panela i saznajte zašto postaju sve češće birano rešenje za izgradnju komercijalnih i drugih objekata.

Sendvič paneli imaju široku primenu

O sendvič je najpre važno znati da postoje dve osnovne vrste, odnosno dve glavne podele sendvič panela – zidni i krovni. Oni se koriste kao termoizolaciono sredstvo najpre za velike objekte koje je posebno važno sačuvati od spoljnih uticaja. Objekti koji se najčešće prave od sendvič panela su industrijski objekti, magacini, hladnjače, hangari, garaže. Zatim, od sendvič panela se mogu napraviti i igranionice za decu, na primer, a u tom slučaju je potrebno da klijenti na vreme izaberu neku neutralniju boju. 

Dakle, sendvič paneli imaju veoma široku primenu na objektima kojima je glavni kriterijum funkcionalnost i efikasnost, dok estetika ne igra veliku ulogu. Međutim, postoji mogućnost da se naruče sendvič paneli u određenim bojama ili da se montiraju šareni objekti od raznobojnih panela, u slučaju da klijent tako želi. 

Sadržaj i struktura sendvič panela

Ovaj građevinski materijal je dobio naziv “sendvič” zbog svoje višeslojne strukture. Naime, postoje tri vrste sendvič panela prema načinu ispune: 

 • PUR pena – Ova vrsta ispune za sendvič panele se najčešće koristi za hladnjače ili mlekar, odnosno objekte za koje nisu predviđene visoke temperature, već upravo suprotno, u kojima se neguje niža temperatura. 

 

 • PIR ispuna – Ova vrsta je pogodna za objekte u kojima je pottrebna dobra termoizolacija i zaštita od požara, ako i dobra zvučna izolacija. Kao takva, ova ispuna je čest izbor kada je reč o stanovima i kućama, kao i ako je potrebno izolovati samo jednu prostoriju.  

 

 • Kamena vuna – Ova vrsta ispune je najčešći izbor kod velikih objekata kroz koje cirkuliše veliki broj ljudi. To su veliki tržni i sportski centri, igraonice, fabrike, hale, i mnogi drugi, koje je potrebno zaštiti od požara. Budući da kamenu vunu odlikuje visoka otpornost na vatru, ova ispuna je glavni izbor kada se sendvič paneli rade na objektima poput navedenih, koji moraju biti potpuno obezbeđeni zbog velikog broja ljudi koji prolazi kroz njih. 

Zašto sendvič paneli zaslužuju da budu vaš izbor?

Ovaj izvrstan materijal se izdvaja brojnim karakteristikama kao vredan vaše pažnje. Te karakteristike su:

 • Efikasan i visokofunkcionalan – sprečava ulazak toplote i hladnoće
 • Lagan (male težine)
 • Laka i jednostavna implementacija
 • Mobilnost (prenosivnost) – ako želite da preselite objekat, može se jednostavno demontirati i ponovo montirati na nojoj lokaciji
 • Visoko otporan na sve vrste pritiska i opterećenja
 • Energetski efikasan – sprečava rasipanje energije
 • Brzina izvođenja radova – objekat se može podići da dan ili dva
 • Finansijski isplativ – predstavlja jedno od najpovoljnijih građevinskih rešenja