Možda spada u rubriku „ne biste verovali“, ali pogrebnička delatnost ima i svoje određene prednosti kada govorimo o samom biznisu. Iako je mnogima, tj. većini, pogled na ovakvu profesiju povezan sa nečim tužnim, a ekonomistima možda sa biznisom koji ne može da propadne, postoji jedna strana koja za same radnike predstavlja zanimljivo iskustvo.

Među brojnim uslugama, međunarodni prevoz pokojnika je jedna od onih koja se može zatražiti i dobiti. Za zaposlene ovo u stvari znači mnogo putovanja, mnogo posećenih zemalja i gradova i mnogo novih poznanstava. Ako se pomirite sa bizarnim delom gledanja ovog biznisa, uvidećete vrlo interesantne i povoljne strane njegovog postojanja. Van toga, međunarodni prevoz pokojnika je veoma zahtevan posao koji zahteva prolazak kroz rigoroznu i nimalo lako proceduru.

Ko može vršiti međunarodni prevoz pokojnika?

Dok se u okvirima naše države prevoz pokojnika organizuje uz pomoć javnih ili privatnih firmi koje se bave pogrebnom delatnošću, posedujući vozila predviđena za prenos posmrtnih ostataka od jednog do drugog mesta, za međunarodni prevoz pokojnika pravila se razlikuju u određenoj meri. Najpre, prevoz se obavlja specijalizovanim vozilima koja obezbeđuju uslove u kojima telo preminule osobe može nesmetano da „podnese“ sve vremenske uslove iako vožnje mogu trajati satima.

Pored toga, osoba koja vozi mora da bude ovlašćena od strane porodice da to radi, ali i od strane firme koju zastupa. Pored toga, zakonom je propisano da ovakvu vrstu posla može raditi isključivo pogrebna firma koja poseduje sve potrebne dozvole za rad. Sve ovo ukazuje samo na jedno, a to je da je angažovanje pogrebne firme samo jedan od brojnih koraka koji se prolaze u ovom procesu, a najkomplikovaniji je prikupljanje potrebne dokumentacije za dobijanje dozvole za međunarodni prevoz pokojnika. 

Dokumenta potrebna za dobijanje sprovodnice

Kako bi se prevoz pokojnika iz inostranstva realizovao potrebno je od ambasade ili konzulata dobiti sporovdnicu, odnosno dozvolu. Ovo zahteva popunjavanje zahteva za dobijanje sprovodnice uz koji se prilaže sva potrebna dokumentacija.

Najpre je potrebno dobiti potvrdu od smrti koju izdaje lekar hitne pomoći koji je dolazio na teren i ustanovio, odnosno proglasio smrt zvaničnom. Nakon uzimanja ove potvrde, odlazi se u nadležnu gradsku upravu, opštinsko sedište mesta, grada gde je osoba preminula i preuzima se umrlica koja u slučaju smrti u insotranstvu može biti samo u tom mestu i preuzeta.

Ovim dokumentima se prilaže važeći pasoš, odnosno overeni dokument za identifikaciju preminule osobe ukoliko iz nekog razloga nije moguće priložiti pasoš. Potrebji su izvod iz matične knjige rođenih,kao i izvod iz matične knjige venčani, naravno, ukoliko je osoba bila u braku. Uz sve ovo potreban je izveštaj i dozvola sanitarne inspekcije za korišćenje određenog kovčega u kojem se međunarodni prevoz pokojnika vrši, te potvrda o grobnom mestu koje je rezervisano i pripremljeno za sahranu. 

Kada se sva dokumentacija kompletira i zahtev popuni i preda zajedno sa njom, proces se privodi kraju i sprovodnica se dobija nakon čega je odmah moguće obaviti međunarodni prevoz pokojnika. 

Ko može podneti zahtev za dobijanje sprovodnice?

Sam zahtev može podneti, kao i svu dokumentaciju dobiti, neko od članova uže porodice, neko ovlašćeno lice od strane preminule osobe, ali i radnici pogrebne firme koje vrše međunarodni prevoz pokojnika koji su unapred dobili overeno punomoćje od porodice ili osobe koja ima pravo da se bavi ovom procedurom.