Često se pitamo zašto neki ljudi pozajmljuju novac. Na žalost, na takvo pitanje, nemoguće je dati jedinstven odgovor. Razloga je bezbroj. Neki imaju sreće, pa taj novac mogu pozajmiti od bliskih, intimnih i pouzdanih prijatelja, rođaka, kolega.

Sa druge strane, većina nas se obraća bankama, podiže kredite, zadužujući se na dugi niz godina. Pored takvih, postoji i treća, skromna grupa ljudi, koja novac pozajmljuje u zalagaonicama.

Sa ovom činjenicom, pod ruku često ide i pitanje zašto zalagaonica, a ne banka. Za ovo pitanje konsultovali smo vlasnike zalagaonica iz Beograda i evo šta su nam rekli.

Iscrpljena ušteđevina

Većina ljudi, starijeg kova, nekada je svoje plate i zarade dugo štedela čuvajući ih u poznatoj slamarici. Međutim, višegodišnjom štednjom, u nekom trenutku desi se da na slamaricu i zaborave. Ta vremena, poznata kao period inflacije, nastupala su iznenadno. Kurs dinara je opadao, a neki i zastareo. I sigurno vam vaša mama ili baka mogu ispričati, kako su posle nekog vremena pronašli puno bezvrednog papira u nekoj staroj knjizi ili čuvenoj slamarici, baš onda kada su planirali da obnove krov svoje kuće. Pošto je puno komšija postupilo na isti način, nisu imala pouzdanog prijatelja koji će im u tom trenutku pozajmiti tu malu svoticu novca. Baš tada im na um pada zalagaonica.

Znate, te generacije, i dan danas su „teške“ na odricanju, prodaji i slično, onoga što su svojim rukama zaradili. Iz tog razloga, lakše je svoju dragocenost dati u zalagaonicu, nego je prodati. Ili recimo, zlatni prsten koji je godinama u familiji. Isto tako, je lakše vratiti i boriti se za familiajrno parče zlata, nego podići kredit u banci, i vraćati ga dok ne dočekaju praunuče, kome zlatni prsten neće ni vrediti ukoliko nema svoju istoriju.

Iskrena saradnja

Zašto je saradnja lakša? Znate sve one papire, silne provere, „Fali vam jedan papir“ priče, problemi sa visinom plalte itd. E pa, sve to dolazi od banki kada želite da pozajmite novac. Iako su vema ljubazni i uljudni sve do trenutka dok ne potpišete i poslednji papir, nakon toga dolazite kod njih kao i svaki dužnik kod svog gospodara. Ukoliko ste stanovnik prestonice, imate priliku da novac zajmite van banke. Sa Beogradskim zalaganicama je ta stvar malo drugačija. Recimo, treba vam pozajmica. Odete u zalagaonicu u Beogradu sa nekim predmetom od vrednosti na procenu. Beogradska zalagaonica ga zadrži, pozajmi vam novac, nakon čega ga vi vraćate. Kada ste ispunili svoju obavezu, predmet će vam biti vraćen, ili će ga zalagaonica u suprotnom slučaju zadržati. Čist račun, duga ljubav. Nema prevare, obračuna plata, rasta kamatnih stopa, itd.

Nezaposleni

Ukoliko ste student, učenik, penzioner ili pripadate nekoj grupaciji koje banke diskriminišu, zalagaonice su za vas pravi izbor. Ukoliko posetite beogradsku zalagaonicu, potrebno je da samo založite predmet od vrednosti, potpišete ugovor i dobijete pozajmicu koju ćete vratiti u dogovorenom periodu. Matematiku i ostala računanja ostavite po strani i uživajte u statusu koji trenutno imate, dok god za sve vaše potrebštine novac možete pozajamiti u zalagaonici.