U Srbiji je sve više starih, pa srazmerno sa tim raste poteba za smeštajem i zbrinjavanjem starih lica. Domovi za stare u mnogome olakšavaju život starijih lica, uslovi se najčešće tiču poboljšavanje uslova kvaliteta života, kvalitetnom socijalnom i medicinskom zbrinjavanju.

Usamljenost kao najveći strah

Stariji građani često pate od usamljenosti i odbačenosti u društvu, to dosta negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje pa se sa ovom problematikom treba ozbiljno pozabaviti. Kako godine odmiču postajemo sve osetljiviji, domovi za stare su prilagodljivi svakom korisniku i trude se da svojim uslugama i podrškom maksimalno olakšaju boravak. Aktivnosti unutar domova za stare su podređene pojedincu i njegovim potrebama. Sekcije poput glume, pevanja, recitovanja su česte aktivnosti. Takođe organizuju se odlasci u pozorišta, bioskope… Stručni timovi su sastavljeni od medicinskih radnika, lekara, medicinskih sestara, negovatelja, fizioterapeuta, socijalnih radnika, psihologa.

Obroka ukupno ima tri uz dodatak užine u toku dana, režim ishrane usklađen potrebama koji su najčešće uslovljeni nekom hroničnom bolešću. Hrana i smeštaj su uračunati u finalnu cenu smeštaja koja se kreće od 30.000 dinara do 60.000 dinara što zavisi od toga kakav je tip sobe, koliko je korisnik samostalan u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti i koji stepem medicnske nege je potreban korisniku.

Briga o stanovnicima staračkog doma

Posao socijalnog radnika u domovima za stare jeste da napravi plan usluga za svakog korisnika, tako da on bude prilagođen svakom korisnku. Takođe posao socijalnog radnika jeste da obezbedi atmosferu koja će prijati svakom, da period prlagođavanja bude što brži i bolji. Treba imati u vidu da promena sredine može nositi sa sobom neke posledice prilakom prilagođavanja, zato treba biti vrlo oprezan u ovom periodu sa svakim korisnikom. Aktivnosti su usklađeno tako da mogu odgovarati tipu korisnika.

Dom za stare je svakako prijatno i podržavajuće okruženje, te zato to uvek dobar izbor za smeštaj. O našim najstarijima treba binuti najkvalitetnije, jer zahvaljujući njima društvo je napredovalo. Tokom celog života su uz nas i naša podrška, zato kada ostare prema njima treba biti pažljiv kao prema malom detetu. Ne traže mnogo, zato treba im obezbediti da se oni osećaju najbolje i najlepše u svom poslednjom dobu života. Oni to zaslužuju.

U ustavnoma za smeštaj starih lica nije novo ni to da se tu rađaju nove ljubavi i sklapaju novi brakovi, život je zaista lep i nekad nepredviv i zato ga treba živeti punim plućima u svakom trenutku. Radost i ljubav ne znaju za godine, i treba dopustiti da one slobodno uplove u naše živote. Uspomene iz prošlosti je lepo prepričavati i rado ih se sećati jer nas naša prošlost uči nekim bitnim stvarima u životu, i sa sobom nosi jasne poruke i pouke. Bilo da se vi ili vaša porodica odlučite za državni ili privatni dom za stare, nećete sigurno napraviti grešku. Privatni smeštaj je manjeg kapaciteta od državanog, ali lista čekanja ne postoji te je tako sam prijem u dom mnogo jednostavniji i lakši. Konačna odluka je na vama i vašim bližnjima.