Kada govorimo o vrtićima preovladava opšte mišljenje da su državni vrtići bolji od privatnih vrtića. Često kao argument uzima se cena. Slažemo se da su privatni vrtići skuplji od državnih. Međutim nikada ne može cena biti argument da li je nešto dobro ili loše. Nešto će nositi ime, biti skupo, ali i lošeg kvaliteta. Isto tako nešto će nositi ime, biti skupo i biti dobro, kao što u oba slučaja nešto može biti loše. Dakle, mi možemo govoriti samo o kvalitetu.


Zato, hajmo da porazgovaramo o tome šta nude privatni vrtići, pa ćemo onda da sudimo o kvalitetu.

Koje su to sve prednosti privatnih vrtića?

Ukoliko govorimo o prednostima koju imaju akreditovani privatni vrtići u odnosu na državne moramo spomenuti vremenski raspored, koji je mnogo pogodniji i fleksibilniji. Roditeljima pada kamen sa srca kada čuju da privatni vrtići rade i vikendom. Za prezaposlene roditelje, one koji rade vikendom, ova činjenica je velika prednost i najčešće presudna. Ne znači da će privatni vrtići raditi svakog vikenda, ali će se administratori i vaspitači svakako dogovarati o tome sa roditeljima. Uglavnom privatni vrtići rade duže. Vaspitači moraju da znaju aktivnosti deteta i njihovih roditelja. Roditelji mogu dovesti dete kada oni žele, pod uslovom da tada radi vrtić, isto tako vaspitači moraju unapred biti obavešteni o tome. Pritom, vaspitači imaju prava zatražiti od roditelja da neko vreme ne dovode svoje dete u vrtić, ukoliko primete da je dete prehlađeno i da preti opasnost od širenja virusa među decom.

Druga prednost privatnih vrtića jeste to što su dečje grupe manje brojne. Naime, u privatnim vrtićima grupa broji najčešće desetak mališana. Istraživanja su pokazala da je rad sa manjom grupom dece efikasniji, te da deca tada bolje zapažaju i uče. Samim tim, buka je manja, a misaone i saznajne aktivnosti produktivnije. Manja je šansa da neko dete bude zapostavljeno, a pozitivni rezultati su zagarantovani. Grupu čine mališani istog uzrasta, što je takođe važno, jer svako dete usvaja znanje određenom brzinom i određenim metodama rada. Stoga je bolje, da makar deca budu istog uzrasta, kad već njihovi afiniteti, navike i sposobnosti ne mogu biti iste.

vrtici 2

Cilj svakog privatnog vrtića je da deca kroz igru uče. Vaspitači se trude da svaka radionica bude uspešno metodički vođena, upravo da bi se došlo do željenih ciljeva: zainteresovati decu za rad; naučiti ih da slušaju druge dok govore; usvajanje novih znanja; učestovanje u praktičnoj nastavi…

Ono što možemo nazvati trećom stavkom, odnosno prednošću jeste da mališani usvajaju najosnovnija znanja iz predmeta kao što su: priroda i društvo, jezici, matematika. Nijedno viđenje sa mališanima ne može se zamisliti bez muzike i pesme, crtanja i nekih fizičkih aktivnosti – obavezne su vežbe za pravilno disanje. Četvrta prednost je to što će uvek postojati slobodno mesto za vaše dete. Situacija u državnim vrtićima što se tiće prijema dece nije najpovoljnija, kada se zna, da nema dovoljno mesta i da neki rodjitelji, čekaju po godinu dana ili dve godine kako bi dobili mesto.

To bi bile neke najosnovnije stavke koje se tiču rada privatnih vrtića, dovoljno smo vas pripremili. Na vama je da okrećete brojeve određenih privatnih vrtića, da ih posećujete, i na kraju da se za jedan odlučite.