Multifokalna (progresivna) stakla predstavljaju inovaciju savremene tehnologije u izradi naočara za vid, koja imaju univerzalnu primenu. Naime, mogu se koristiti u svim situacijama: i za vid na blizinu, daljinu, rad za računarom, čitanje, upotrebu mobilnih telefona, tablet uređaja i tako dalje. Jedan par stakala omogućava da vidljivost bude odlična, čista i besprekorna i po danu i u noć. 

Adaptacija na progresivna stakla je procedura koja može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Uz čvrstu volju, pravilnu informisanost, upornost i disciplinu, multifokalna stakla postaće deo vaše svakodnevnice, koja će olakšati sve poslovne i privatne aktivnosti. 

Prvo: donesite odluku o kupovini multifokalnih stakala

Kupovina multifokalnih stakala za progresivne naočare jeste stvar sopstvene odluke. Naime, ona se univerzalno koriste u svim situacijama smanjene vidljivosti, tako što imaju stakla u vidu peščanog sata. Bez vidljivih linija omogućavaju da sa jednim kvalitetnim parom naočara imate kompletan odličan pogled, bez nošenja po dva, tri ili čak više naočara za vid svuda sa sobom. Naravno, na vama je da odlučite da je vreme da sve dosadašnje naočare za vid. To je važna odluka  i od presudnog značaja za uspešnu adaptaciju na multifokale. 

Drugo: napravite izbor prema sopstvenim potrebama i očekivanjima

Da biste u potpunosti bili zadovoljni multifokalnim staklima i pristali da se naviknete na nov, čist i blistav pogled pod svim uglovima, važno je da se blagovremeno informišete o tome šta vam je tačno potrebno. Tačnije, multifokalna stakla biraju se prema potrebama dioptrije i finansijskim mogućnostima korisnika. Tako, najvećem broju kupaca odgovaraju standardni modeli, sa jednim kanalom, bez individualnih dodatnih prilagođavanja, što su najčešće i troškovno isplativija rešenja. U skladu sa finansijskim mogućnostima, mogu se odabrati i stakla sa više kanala, širenja i sužavanja vidnog polja, uz povremenu perifernu zamućenost, što se retko dešava. 

Treće: upornost, istrajnost i disciplina

Proces adaptacije na bilo koju inovaciju zahteva određena prilagođavanja, kako životnih navika, tako i svakodnevne rutine i discipline. Multifokalna stakla zahtevaće da se svi korisnici trude da naočare za vid sa ovim staklima nose što duže. U početku to može da bude slučaj u određenim situacijama, pa onda iz dana u dan sve duže i sve češće nošenje učiniće da se brže razvije navika. Spremnost na prihvatanje promena je vrlo bitna, pa tako i značajna u pogledu prilagođavanja na nova stakla i njihova pravila korišćenja. 

Četvrto: obuka i vežba daju veliki rezultat

Multifokalna stakla su novina za svakog korisnika i nužno će zahtevati da se polako razvija navika nošenja. Kako ona imaju svoja „pravila upotrebe“, važno je sa njima biti blagovremeno upoznat, čak i pre kupovine. Multifokalne naočare za vid nose se tako što se sa prebacivanjem određenih stepena vidljivosti, pokretima glave i pronalaženjem položaja dobija jasna slika u svim prilikama. Zato, nepravilnim, naglim i neodgovarajućim položajima vrata, glave i nivoa naočara, može doći do zamućenja slike. Neretko iz tog razloga predlaže se određena detaljnija obuka nošenja od strane stručnih lica, pored osnovnog informisanja, a zatim i svakodnevno vežbanje formiranja odgovarajućeg položaja glave za svaku situaciju korišćenja ovih stakala. 

Multifokalna stakla su vrlo kvalitetna, moderna i popularna za nošenje u savremenom vremenu. Pružaju odličan vid, mogućnost univerzalnog korišćenja i olakšanu svakodnevnicu uz jedan par naočara. Značaj adaptacije na multifokalna stakla je ogroman, i pridržavajući se navedenih pravila, moguće je potpuno jednostavno i brzo stvoriti naviku njihovog nesmetanog nošenja.