NLP je metodologija koja unapređuje komunikacione veštine i podržava ljude da aktivno koriste misli, telo i emocije da bi ostvarili uspešnu komunikaciju sa drugima. Sa NLP veštinama se postižu bolji rezultati u vezi sa onim stvarima koje već poznajemo i radimo. Isto tako, sticajem novih znanja naučimo stvari koje nismo znali da radimo.

Uz NLP naučimo da razmišljamo jasnije i da upravljamo našim mislima, emocijama i ponašanjem na efikasan način. NLP se uglavnom opisuje kao „studija izvrsnosti i umetnost promene“ koja razjašnjava način na koji ljudi misle. U suštini NLP-a je ustanovljena razlika između onih koji su izvrsni u odnosu na one koji su prosečni.

Kako razumeti različite realnosti?

Kroz NLP se unapređuju komunikacione sposobnosti na osnovu sticanja znanja  o tome kako mi primamo informacije iz spoljnjeg sveta, unutrašnjim procesima obrade informacija i načina na koji ispoljavamo naše iskustvo.

Informacije iz spoljnjeg sveta prihvatamo našim čulima. U stanju smo da opazimo, primimo i obradimo samo delove informacija, odnosno deo sveta i realnosti oko nas. U nama se odvijaju svesni, a najčešće nesvesni mehanizmi obrade informacija od kojih će zavisiti naše viđenje sveta. Naše iskustvo, tj. našu realnost pretačemo u reči. Nekada naše reči ne odražavaju u potpunosti naše misli. Dešava se da dođe do nesporazuma jer izostavimo delove poruke smatrajući da sagovornk ima isto iskustvo kao i mi.

Tokom komunikacije svi imamo načine na koje opažamo različitosti kod drugih ljudi i to uglavnom radimo nesvesno. NLP trener nam pomaže da naučimo da izoštrimo naša čula i da svesno primenjujemo stečena znanja i tehnike kako bismo unapredili komunikacione veštine.  

Značaj neverbalne komunikacije

Poznato nam je da ljudi komuniciraju ne samo verbalno nego i neverbalno. Da li ste znali da je ustanovljeno da verbalna komunikacija čini samo 7% ukupne komunikacije, a da je sve ostalo neverbalna komunikacija?

Neverbalna komunikacija su pokreti tela, mimika, pokretanje očiju, disanje, boja lica, itd. NLP objašnjava različite načine neverbalne komunikacije, njihovo značenje i kako da ih prepoznamo i prema njima reagujemo na adekvatan način u odnosu sa drugim osobama.

Naučite da slušate druge ljude

Najbolji komunikatori su oni koji znaju da slušaju sagovornika. Da li vam se nekad dogodilo da imate unutrašnji dijalog dok vaš sagovornik izlaže neku temu? U ovakvim slučajevima niste koncetrisani na sagovornika već na ono što vi želite da kažete u vezi sa trenutnom temom.

Ne zaboravite da pažljivo slušate onoga preko puta vas. Jedan od najvažnijih faktora uspešne komunikacije, a koji je podcenjen, je sposobnost slušanja. Ono je najednostavniji i najdirektniji način da razumemo sagovornika i da ostvarimo uspešnu komunikaciju. Najbolje je slušati otvorenog uma. Kroz NLP tehnike naučimo kako da slušamo i primamo informacije i ideje koje su za nas potpuno nove i nepoznate.

Uspostavite odnos razumevanja i poverenja

Jedna od osnovnih NLP veština je sposobnost uspostavljanja i održavanja tzv. raporta sa drugima. Raport se definiše kao odnos razumevanja i poverenja između dve osobe. Raport nam omogućava da vodimo uspešan razgovor bez obzira da li sa osobom delimo isto mišljenje ili imamo potpuno različita viđenja iste stvari.

Putem raporta  možemo da uđemo u tuđi svet, uskladimo se sa osobom sa kojom vodimo razgovor i time pokažemo sagovorniku da ga razumemo.  Uspešno ostvarenim raportom pridobijamo poverenje od starne druge osobe i stvaramo međusobnu povezanost. U takvoj atmosferi ljudi su opušteniji i sa osećajem da su na istoj talasnoj dužini.