Najčešće sportske povrede su uganuća i istegnuća. Bez obzira koja se fizička aktivnost sprovodi, ove povrede mogu da nastanu uvrtanje zglobova. Tada dolazi i do povrede ligamenata, pa se kao posedica javljaju bol, otok i smanjena pokretljivost. Prilikom ovakvih povreda mogu da nastanu tri stepena oštećenja:

  • Istegnuće ligamenta – prvi stepen kada se javlja manji otok i bol;
  • Delimično pucanje ligamenta – drugi stepen kada se smanjuje pokretljivost zgloba, a bol i otok su konstantni;
  • Prekid ligamenta – treći stepen kada se pojavljuje veliki otok i podliv, jak bol ili nastaje hematom.

Kada se primete simptomi istegnuća neophodno je sprovesti krioterapiju, ali je potrebno i redovno stavljati hladne obloge i menjati ih na svaka tri sata. Ako se primenjuje fizikalna terapija dolazi do ubrzanog oporavka, a otok se smanjuje i nakon kineziterapije potpuno nestaje, a zglob dobija pun  obim pokreta i potpuno jača.

Trkačka potkolenica

Kada se kod sportista pojavi intenzivni bol u predelu potkolenice odmah se pretpostavlja da je reč o sindrou trkačke potkolenice. O čemu je ovde reč? Ako se preopterete kosti, mišići i zglobovi donjih ekstremiteta  onda nastaje ova povreda. Najčešće se pojavljuje kod sportista koji se bave trčanjem i skokovima, odnosno sportovima kao što su atletika, košarka, fudbal, tenis, rekreativno trčanje. Ako naglo pojačate fizičku aktivnosti, ukoliko trčite uzbrdo po neadekvatnoj podlozi, imate neodgovarajuću obuću za trčanje ili ste slabi u predelu mišića stopala može da dođe do pojave trkačke potkolenice. Prvo se pojavljuje blag, a zatim umeren bol koji može da potraje satima i posle fizičke aktivnosti.

Nakon što stručnjaci dijagnozu postave i odrede terapiju, savetuje se potpuni prekid fizičkih aktivnosti, zatim se preporučuju hladne obloge, a da bi se povređen deo tela potpuno oporavio neophodna je fizikalna terapija kolena i kineziterpaija koje se moraju praktikovati sve do potpunog izlečenja.

Povrede ramena

Ako osetite bol u predelu ramena onda je najverovatnije došo do povrede rotatorne manžetne. U pitanju je povreda četiri mišića koji služe kako bi učvrstili rameni zglob i kako bi se obezbedila stabilnosti prilikom podizanja i rotiranja ruke. Ako je došlo do povrede ovog dela tela, nastaje upala mekog tiva, a nekada i do totalne pupture ovofg tkiva. To je glavnom slučaj kod sportova gde se podižu pokreti ruku iznad ramena, a gde su ponavljanja česta. U prednjem delu ramena se pojavljuje bol, a postepeno bol jača kako se ruka podiže ili opterećuje. Bolovi su intenziviniji  tokom noći, a oseća se slabost ruke.

Tek nakon ultrazvučnog pregleda može se utvrditi da je došlo do povrede ramena, a ako bi se povreda izlečila neophodno je da se prekine sa svim aktivnstima i da se tri puta dnevno previjaju hladne obloge. Da bi se sprečila hronična upla nepohodno je rano lečenje, a ako se uz to primenjuje i fizikalna terapija bol i upala će se smanjiti, a uz odgovarajući rehabilitacioni program povreda se može potpuno izlečiti. Vežbe se sprovode tako da se mišićiistežu i postepeno jačaju kako i se ostvario pun obim pokreta, a samim tim i sprečila nova povreda ramena.